Minder lege schappen met snellere toegang tot data

software

Met name in het Verenigd Koninkrijk kampen veel retailers met lege schappen. De oorzaak is een opeenstapeling van verstoringen in de supply chain, van een tekort aan goederen tot een tekort aan chauffeurs. One Network Enterprises pleit voor het opzetten van digitale, sociale netwerken van bedrijven waarin informatie over disrupties onmiddellijk beschikbaar is voor alle belanghebbenden. Tijdens Webinar Wednesday gaf Shirell James van One Network tekst en uitleg. ‘De beste manier om af te komen van het opslingereffect is het elimineren van de doorlooptijd van data.’

Door Marcel te Lindert 

Halfords noteerde in de eerste twintig weken van dit jaar een omzetverlies van maar liefst 23 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De oorzaak ligt volgens de Britse keten van fietswinkels in de verstoorde supply chain. Door problemen met de import van goederen en een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs op het Britse eiland lukt het simpelweg niet om de winkelschappen te vullen. Een oplossing is volgens Halfords niet op korte termijn voorhanden.

En Halfords is niet de enige retailer met problemen, stelt Shirell James, senior vice president EMEA bij One Network. ‘De Britse economie is in juli vrijwel vastgelopen door tekorten aan goederen en mensen. Volgens officiële cijfers uit begin september is de economie in juli slechts met 0,1 procent gegroeid. Het zijn niet alleen individuele bedrijven of supply chains die kampen met problemen, maar de hele economie wordt geraakt. En dat in de maand waarin de Britse overheid de meeste coronamaatregelen heeft afgeschaft.’

Sociaal netwerk

One Network Enterprises is een van oorsprong Brits bedrijf dat netwerken van supply chains in verschillende sectoren zoals retail, automotive of healthcare beheert. ‘In het verleden zag je met name hub-and-spoke-modellen: bedrijven die hun ketenpartners aan zich bonden door ze aan te sluiten op hun eigen ERP-systeem. Ons model is vergelijkbaar met dat van social media. Ieder bedrijf kan zich aansluiten bij hetzelfde sociale netwerk, waarin iedereen met iedereen is verbonden. Ze kunnen vastleggen welke partners in dat netwerk welke data op welk moment mogen inzien. Het gemeenschappelijke doel: de problemen oplossen van de sector waarvoor dat netwerk is opgezet.’

Het probleem met traditionele modellen is de lange tijd die verstrijkt voordat relevante data van één partij alle andere ketenpartners bereiken. ‘De beste manier om af te komen van het opslingereffect is het elimineren van die doorlooptijd. Als je die data onmiddellijk beschikbaar kunt stellen aan alle belanghebbende partijen, kun je het opslingereffect dempen. En het is juist dat opslingereffect dat voor verstoringen in de supply chain zorgt.’

Snel reageren

James spreekt over een digitaal supply chain-netwerk, dat actueel inzicht verschaft in vraag en aanbod en in de voortgang op het gebied van productie en logistiek. De aangesloten partners kunnen via het netwerk nauw met elkaar samenwerken en daardoor snel reageren op veranderingen in vraag en aanbod. ‘Bedrijven die alleen bezig zijn met optimalisatie van hun eigen operatie, doen vaak niets anders dan problemen stroomopwaarts of stroomafwaarts verschuiven. Samenwerking in een digitaal netwerk maakt het mogelijk om problemen voor de hele supply chain op te lossen, onder meer met behulp van artificiële intelligentie. Waar in het netwerk moet ik wat op voorraad leggen? Wat is de beste inkoopstrategie, gelet op de doorlooptijden in het netwerk?’

Door ketenpartners met elkaar te verbinden in een digitaal netwerk is het mogelijk om de impact van disrupties tot een minimum te beperken. ‘Kijk naar het enorme aantal verstoringen in de koffieketen. Vorst heeft schade toegebracht aan de koffieoogst in Brazilië. Door problemen in de scheepvaart loopt de aanvoer vertraging op. Mede door de Brexit is in het Verenigd Koninkrijk een tekort ontstaan aan karton voor koffiebekers. En dan hebben we het nog niet over het personeelstekort in transport en horeca. Overal in de koffieketen verliezen partijen geld omdat de omzet terugvalt of de marge afneemt.’

Pleisters plakken

Een deel van de oorzaak van de huidige problemen is de toegenomen complexiteit in de supply chain. Steeds meer bedrijven hebben delen van het primaire proces uitbesteed. Daardoor zijn netwerken ontstaan met een grote onderlinge afhankelijkheid. ‘En hoe groter die onderlinge afhankelijkheid, hoe groter de risico’s en hoe kleiner de veerkracht en wendbaarheid in de supply chain. Lange tijd wisten we nog goed om te gaan met die risico’s, maar die tijd is voorbij. We proberen dat op te lossen met tools voor supply chain visibility, maar in feite doen we niets anders dan pleisters plakken.’

Het probleem is dat veel informatie nog steeds van schakel naar schakel of beter gezegd van silo naar silo door de keten reist. ‘We moeten af van die silostructuur. Bovendien: 80 procent van de data die we nodig hebben om onze supply chains adequaat te besturen, zijn data van partners. Hoe krijgen we toegang tot die data? Veel bedrijven zijn bezig met het opzetten van een data lake. Het is zaak dat ze daarin ook de externe data van ketenpartners meenemen, want die maken de disrupties zichtbaar.’

Maximale winstgevendheid

James benadrukt dat het doel van supply chains niet is om dingen te maken, maar om de supply chain te besturen op een manier die leidt tot maximale winstgevendheid. Nu leiden supply chains omzetverlies omdat de productbeschikbaarheid afneemt. Ze zien de kosten toenemen omdat meer personeel nodig is om de supply chain te monitoren en problemen op te lossen en omdat voorraadkosten en transportkosten stijgen. Omdat elke schakel zelf buffers aanlegt om zich in te dekken tegen verstoringen, zit veel werkkapitaal vast in voorraden die geen waarde genereren. ‘Een digitaal supply chain-netwerk maakt het mogelijk om planning en uitvoering van de activiteiten in de supply chain van begin tot eind te optimaliseren. Daardoor wint de supply chain aan snelheid. En snelheid wint altijd.’

Hoe zet je nu een digitaal supply chain-netwerk op? James geeft een aantal tips. ‘Start met visibility, zodat het hele netwerk beschikt over één versie van de waarheid. Vervolgens zijn systemen nodig om op basis van de verkregen inzichten actie te kunnen ondernemen. Die acties moeten waarde toevoegen.’ Tot slot stelt James dat geen enkele supply chain op zichzelf staat. Elke supply chain is onderdeel van een wereldwijd netwerk. ‘En elke disruptie heeft daardoor impact op veel supply chains, niet alleen die van jou. Hoe beter die supply chains samenwerken, hoe beter dat is voor iedereen.’