Een control tower staat of valt met een goed fundament

control tower

Hoe creëer je maximale visibility? Door een goede basis te leggen voor communicatie en samenwerking met alle partners uit het digitale supply chain-ecosysteem. Zonder een dergelijke basis is het volgens Tesisquare niet mogelijk een goede control tower op te zetten en grip op de supply chain te krijgen. Tijdens Webinar Wednesday gaf de Italiaanse leverancier van supply chain software tekst en uitleg. ‘Tools zijn onontbeerlijk om alle data te consolideren en analyseren.’

Door Marcel te Lindert

De aanval van Rusland op Oekraïne is de zoveelste disruptie die bedrijven dwingt hun supply chains robuuster en veerkrachtiger te maken. Tegelijkertijd blijft het aantal consumenten groeien dat dankbaar profiteert van alle mogelijkheden van de instant economie. ‘Die twee ontwikkelingen zorgen voor een toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid in onze supply chains. Bedrijven moeten nieuwe modellen adopteren om de continuïteit van hun bedrijf te garanderen en hun supply chains te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is real-time end-to-end visibility’, zegt Gianluca Giaccardi, chief product officer van Tesisquare.

Tijdens Webinar Wednesday legt Tesisquare uit wat nodig is voor maximale supply chain visibility. Volgens Giaccardi vormen communicatie, samenwerking en transparantie de sleutel tot succes. ‘Met die sleutel kunnen we problemen in de supply chain vroegtijdig signaleren en aanpakken. Ook problemen die tot nu toe verderop in de supply chain verborgen bleven. Daarvoor is het nodig om alle actoren te integreren in een digitaal supply chain-ecosysteem. Het vermogen om te integreren met andere actoren is vandaag de dag een must.’

Data verzamelen

Integratie maakt het mogelijk om data te verzamelen uit alle delen van het ecosysteem. Die data kunnen we aanvullen met gegevens over de risico’s die bepaalde delen van het ecosysteem lopen. ‘Deze data stellen beslissers in de supply chain in staat sneller te reageren op actuele ontwikkelingen. We moeten ze combineren met de data die afkomstig zijn uit tactische planningsprocessen zoals sales & operations planning (S&OP). Dan zien we niet alleen wat er op dit moment in de supply chain gebeurt, maar kunnen we ook voorspellen wat ons op korte tot middellange termijn te wachten staat.’

Het digitale supply chain-ecosysteem waarover Tesisquare praat, lijkt in niets meer op de traditionele, statische en voorspelbare supply chains die we kennen uit het verleden. Die lineaire supply chains bieden bijvoorbeeld geen ruimte voor circulaire processen waarmee steeds meer bedrijven in het kader van duurzaamheid bezig zijn. ‘Of denk aan de aanhoudende groei van het aantal distributiekanalen. Al die kanalen moeten gelijktijdig worden gemanaged. Dat geldt ook voor de partijen die verbonden zijn aan die distributiekanalen’, stelt Lorenzo Bollani, head of product management bij Tesisquare.

Levend organisme

Uit de uitleg van Bollani over digitale ecosystemen ontstaat het beeld van een levend organisme dat zichzelf voortdurend vernieuwt en ontwikkelt. Door de huidige disrupties zijn veel bedrijven gedwongen om op zoek te gaan naar meerdere leveranciers en het ecosysteem daarop aan te passen. Binnen dat ecosysteem moeten ze flexibel kunnen opereren: vandaag verdient de ene leverancier de voorkeur, morgen de andere. ‘Dat leidt tot complexiteit, zowel binnen als buiten het bedrijf, en tot complexe wereldwijde, multimodale goederenstromen. En tot een complexe opgave wat integratie van ICT-systemen betreft.’

Tesisquare ontwikkelt supply chain software die bedrijven helpt om het overzicht en inzicht in het ecosysteem te maximaliseren. De basis vormt een robuuste communicatielaag. ‘Wie de hele supply chain wil monitoren, zal moeten communiceren met ketenpartners door informatie te verzenden en te ontvangen. Die communicatie is het meest effectief als de partners dezelfde taal spreken, zoals het geval is bij gebruik van EDI. Maar niet iedereen spreekt deze standaardtaal. Daarom is functionaliteit nodig om via bijvoorbeeld API’s private communicatielijnen met partners op te zetten. Of informatie uit andere bronnen, zoals het Internet of Things, te gebruiken.’

Workflows definiëren

De tweede laag betreft de samenwerking met ketenpartners. Dat vraagt niet alleen om een gemeenschappelijke taal, maar ook om een gemeenschappelijke set van masterdata. Om samenwerking te faciliteren, is het noodzakelijk om de rollen van alle partners vast te leggen, evenals de workflows die deze partners met elkaar verbindt. Wie moet op welk moment welke actie ondernemen? Wanneer verstuur je reminders of notificaties? ‘Voor een goede samenwerking is ook vereist dat partijen documenten met elkaar kunnen delen’, voegt Bollani toe.

De belangrijkste laag betreft de executielaag. Die bestaat bij Tesisquare uit verschillende modules voor aansturing van de verschillende operationele processen. Denk aan de aansturing van leveranciers, tracking en tracing van producten en uitvoering van transportopdrachten tot aan het beheer van klantrelaties. Daarbovenop plaatst Tesisquare een control tower. ‘De processen in de executielaag leveren een enorme hoeveelheid data op. Tools zijn onontbeerlijk om al die data te consolideren en te analyseren, zodat een eenduidig beeld ontstaat van de end-to-end supply chain. Die data kunnen worden aangevuld met data van externe bronnen over bijvoorbeeld de risico’s in supply chain.’

Voorbeelden van control towers

Tesisquare geeft verschillende voorbeelden van het gebruik van control towers. Door bijvoorbeeld een kaart met externe data over economische en geopolitieke risico’s te combineren met een kaart waarop alle actoren uit het ecosysteem staan, kunnen bedrijven een goede inschatting maken van de risico’s die de verschillende ketenpartners lopen. Gebruik van predictive analytics en artificiële intelligentie maakt het mogelijk om bijvoorbeeld aankomsttijden van zendingen te voorspellen. Bollani: ‘We kunnen bijvoorbeeld verschillende scenario’s testen om de optimale balans tussen servicelevel en kosten te vinden. Dat stelt beslissers in staat het beste scenario te kiezen en uit te voeren. Dat is wat we bedoelen met maximale visibility.’

Bekijk de recording van dit webinar op YouTube en download de slides!