Midden-Limburg vaak als dé e-fulfilmentregio van Europa beschouwd

Midden-Limburg

Midden-Limburg wordt door een kwart van de Nederlandse webshops beschouwd als dé e-fulfilmentregio van Europa. Sowieso associeert bijna de helft van de Nederlandse webshops de regio met e-fulfilment. Dat blijkt uit een grootschalig marktonderzoek in opdracht van e-Fulfilment Hub naar de behoeften van webshops rond e-fulfilment en hun visie op Midden-Limburg als e-fulfilmentregio.

Het collectief van Limburgse ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen e-Fulfilment Hub deed in samenwerking met onderzoeksbureau Markteffect uitgebreid onderzoek onder kleine tot middelgrote Nederlandse webshops. Na een nulmeting eind 2016 werd nu een zogenaamde ‘tweemeting’ uitgevoerd om te onderzoeken of de wensen van webshops op het gebied van e-fulfilment inmiddels veranderd zijn en of zij anders tegen Midden-Limburg aankijken dan in 2016.

Door de steeds hogere verwachtingen van consumenten en de toenemende concurrentiedruk (ook vanuit het buitenland) wordt logistiek steeds belangrijker voor webshops. Het onderzoek toont aan dat steeds meer webshops daarom kiezen voor het uitbesteden van één of meer e-fulfilmentprocessen aan gespecialiseerde dienstverleners. 71 procent van de respondenten zegt inmiddels één of meerdere processen uit te besteden; beduidend meer dan tijdens de nulmeting, toen dit nog 46 procent was.

Verder verwachten veel webshops in de toekomst (meer) deelprocessen te gaan uitbesteden; 40 procent laat weten het transport van inkoop naar opslag en/of van opslag naar de klant in de toekomst mogelijk uit handen te geven en ongeveer één op de drie overweegt de opslag van producten uit te besteden.

Midden-Limburg ideaal als e-fulfilmentregio

Uit het onderzoek blijken snelheid, kwaliteit, betrouwbaarheid en betaalbaarheid de belangrijkste behoeften bij het uitbesteden van e-fulfilmentprocessen. Omdat snelle en betrouwbare belevering cruciaal zijn, zoeken veel webshops naar een strategisch goede locatie voor e-fulfilment.

Het onderzoek bevestigt dat Midden-Limburg als regio door veel webshops als ideaal wordt gezien voor het uitbesteden van (internationale) e-fulfilment. Eén op de drie webshopeigenaren zegt Midden-Limburg te beschouwen als dé e-fulfilmentregio voor pan-Europese logistiek (12% in 2016) en bijna de helft associeert Midden-Limburg met e-fulfilment; een forse stijging ten opzichte van de 21 procent in 2016.

Door de gunstige ligging, de beschikbaarheid van arbeidskrachten en de hoge concentratie van e-fulfilmentbedrijven en bedrijventerreinen belegt al 31 procent van de webshops hun e-fulfilment in Midden-Limburg en overweegt bijna de helft om hun e-fulfilment in de toekomst hier uit te besteden.

Pan-Europese logistiek

E-Fulfilment Hub wordt als een belangrijke drijvende kracht achter de verbeterde positie van Midden-Limburg gezien. Uit het onderzoek blijkt dat al 47 procent van de doelgroep bekend is met ‘het merk’ e-Fulfilment Hub en dat het merk volgens bijna driekwart (73%) goed past bij de regio Midden-Limburg.

E-fulfilment wordt voor meer webshops een kernonderdeel van hun dienstverlening en een groeiend aantal webshops overweegt hun e-fulfilment uit te besteden aan een gespecialiseerde partij. Volgens de onderzoekers liggen hier zeker voor Midden-Limburg kansen, want de regio wordt door één op de vier webshops ook gezien als dé e-fulfilmentregio voor pan-Europese logistiek.