Met een digital twin naar een autonome supply chain

digital twin

Bedrijven maken haast met verdere optimalisatie van hun supply chains. Ze zetten nieuwe technologieën in om hun hele supply chain van begin tot eind integraal te plannen en te besturen. Zowel SKF als Medtronic hebben daarvoor een digital twin van hun supply chain opgezet. Dat kost veel tijd en geld, maar de resultaten zijn het waard.

Door Marcel te Lindert

Nog niet zo lang geleden kampte de supply chain van SKF regelmatig met opslingereffecten. Als de planner van een lokaal warehouse ergens in de wereld de vraag naar een bepaald type kogellager zag toenemen, paste hij de forecast aan en verhoogde hij de veiligheidsvoorraad. Die aanpassingen triggerden zijn collega’s stroomopwaarts in de keten om hetzelfde te doen. Het resultaat: onnodig hoge voorraden in de hele supply chain.

‘Of neem een lokaal warehouse dat met overtollige voorraad kampte omdat de vraag van een klant was weggevallen. De normale respons is die voorraad terug in de keten leggen en beschikbaar maken voor andere klanten, maar dat leidde binnen SKF geregeld tot discussies. Niemand wilde die voorraad hebben, omdat iedereen al aan zijn maximum voorraadniveaus zat’, stelt Jörg Schlager, Business Transformation Manager bij SKF Group.

De oorzaak van de problemen was een sterk gefragmenteerde supply chain. SKF beschikt wereldwijd over een groot aantal fabrieken en warehouses die elk hun eigen planners hadden. ‘Al die planners hadden hun eigen processen, systemen, verantwoordelijkheden en KPI’s. Dat leidde tot suboptimalisatie’, legt Schlager uit.

De ommekeer kwam met de komst van de nieuwe CEO Alrik Danielson in 2015. Die bleef wijzen op het gevaar van disruptie en dwong het bedrijf zichzelf opnieuw uit te vinden. Schlager: ‘Hij vroeg naar onze supply chain-strategie. Maar die ging niet veel verder dan gemeenplaatsen als betere prestaties en lagere voorraden. Een leidend beginsel ontbrak. En zelfs de scores op die punten vertoonden geen positieve ontwikkeling meer. Met de toenmalige opzet van onze supply chain hadden we de grenzen van de mogelijkheden bereikt.’

SQL-database

SKF werkt sinds 2016 onafgebroken aan een nieuwe aanpak. De basis daarvoor is een ‘digital twin’ van de supply chain. In deze digital twin worden data uit verschillende IT-systemen bijeengebracht. ‘Binnen ons team zeggen we vaak gekscherend dat een digital twin niets meer is dan een grote SQL-database’, lacht Schlager. ‘We hadden ook kunnen wachten totdat we een wereldwijd dekkend ERP-systeem met geharmoniseerde processen hadden geïmplementeerd, maar dan waren we vijf, tien of misschien zelfs vijftien jaar verder geweest. Die tijd hadden we niet.’

De digital twin vormt de basis voor een nieuw, wereldwijd geïntegreerde planningssystematiek. Een cruciale rol daarin speelt SO99+, het planningssysteem van Tools Group dat wordt gevoed met data uit de digital twin. Dit systeem genereert een statistische forecast, die door planners wordt verrijkt met inzichten uit onder meer de Sales & Operations Planning (S&OP). Vervolgens berekent SO99+ de optimale servicelevels en veiligheidsvoorraden, rekening houdend met orders, levertijden en doorlooptijden. Daaruit volgen aanvulorders voor de voorraden in alle warehouses.

‘De planning verloopt grotendeels geautomatiseerd. Zolang servicelevels en voorraadniveaus binnen de vooraf vastgestelde bandbreedtes blijven, komt er geen planner meer aan te pas. Maar als we een afwijking zien, bijvoorbeeld omdat de voorraad in een warehouse het minimum- of maximumniveau overschrijdt, ontvangt de betreffende planner een waarschuwing. Dan hebben we zijn denkkracht nodig om het probleem op te lossen en herhaling te voorkomen’, legt Schlager uit. … … …

digital twinMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal >>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 6 – 2020.