Digital twin bezorgt Medtronic tijdwinst in de keten

control towers

Covid-19 fungeert bij veel bedrijven als een katalysator voor digitalisering van de supply chain. Zo ook bij Medtronic, dat de implementatie van een digital twin, control tower en integrated business planning heeft versneld. Naast een kostenbesparing van 55 miljoen dollar heeft dit vooral extra snelheid opgeleverd. Dat stelt Sikko Zoer van Medtronic tijdens zijn keynote op inNOWvate Supply Chain Event. ‘We hebben nu 33 procent minder tijd nodig voor beslissingen.’

Sikko Zoer (foto) had nooit kunnen bevroeden dat Medtronic in de supply chain nog eens zou samenwerken met Tesla, SpaceX en Microsoft. Die samenwerking was nodig om na de uitbraak van het coronavirus de productie van ventilatoren snel op te schalen. ‘De vraag nam gigantisch toe, maar we hadden niet voldoende productiecapaciteit en onvoldoende componenten. Dus moesten we creatief zijn’, verklaart de vice president global supply chain.

Het voorbeeld laat zien dat supply chains vandaag de dag wendbaar moeten zijn. ‘Het is ongelooflijk om te zien hoe Covid-19 in zes weken tijd veranderde van een nationale zorg tot een wereldwijde pandemie. Niemand was daar klaar voor. Ook Medtronic niet. Daarom moeten we nu veranderen. Niet alleen in de wijze waarop we als bedrijf opereren, maar ook hoe we daarbinnen als supply chain opereren. Het virus was een katalysator voor verandering’, stelt Zoer.

Digitaal ecosysteem

In het vervolg van zijn keynote-presentatie legt Zoer uit hoe die verandering in de supply chain eruit moet zien. ‘Het is nodig om silo’s af te breken, sneller beslissingen te nemen en risicomijdend gedrag te voorkomen. Dat helpt allemaal om de wendbaarheid te vergroten. En digitalisering van de supply chain speelt daarbij een belangrijke rol.’

Voor Medtronic betekent digitalisering het implementeren van drie elementen: een digital twin, een control tower en integrated business planning (IBP). Dit laatste element is onder meer nodig om grip te krijgen op de snel veranderende vraag en daar adequaat op te kunnen reageren. Dat kan alleen met een optimaal ingerichte supply chain, waarvoor de digital twin zorgt. Daarmee is Medtronic in staat om de afwegingen te maken en de scenario’s te analyseren die nodig zijn om betere beslissingen te nemen over de inrichting van de supply chain.

Vervolgens moet gewaarborgd worden dat de supply chain in de praktijk inderdaad blijft functioneren zoals dat was bedoeld. Daarvoor gebruikt Medtronic de control tower. ‘Deze drie elementen kun je niet los van elkaar zien. Ze vormen onderdeel van een digitaal ecosysteem. Daarin draait het niet om die oplossingen, maar om de resultaten die eruit komen.’

Dertig data scientists

Een centrale rol in de nieuwe digitale supply chain speelt het center of excellence op het gebied van data science. Dat bestaat uit een team van dertig data scientists. ‘Ik zeg het nog eens: het gaat niet om het aantal data scientists of de tools waarover ze beschikken, maar om de resultaten. We hadden binnen Medtronic al veel data en rapportages, maar die beschrijven alleen maar het verleden. Wij willen met hulp van deze data scientists juist vooruitkijken. Dat lukt alleen als ze begrijpen hoe de huidige bedrijfsprocessen in elkaar steken. Daarvoor hebben we ze om tafel gezet met mensen uit de business. Pas daarna zijn we de tools gaan bouwen en inrichten.’

Digitalisering van de supply chain heeft Medtronic inmiddels ook geld opgeleverd. In de tweede helft van 2020 is de voorraadwaarde met 28 miljoen dollar gereduceerd, terwijl 55 miljoen dollar aan kosten is bespaard. ‘Daarnaast heeft het ons snelheid gebracht. De tijd die we nodig hebben voor het maken van beslissingen is met 33 procent afgenomen. Mede daardoor is ons werk een stuk gemakkelijker geworden.’