De Stelling: Meer zicht op Tier-3-toeleveranciers halveert impact op verstoringen aanbodzijde

Tier-3-toeleveranciers

De technologieën van control towers, visibility en machine learning in supply chain planning staan volop in de belangstelling. Supply Chain Magazine legde enkele voorspellingen hierover van bekende analistenbureaus voor aan een aantal supply chain-directeuren in Nederland. Deze week een stelling van IDC over het zicht op Tier-3-toeleveranciers.

‘Tegen 2025 heeft 50 procent van alle fabrikanten meer zicht op Tier-3-toeleveranciers, wat meer flexibele supply chains mogelijk maakt en in een vermindering van 50 procent van de impact van verstoringen aan de aanbodzijde resulteert.’

Sikko Zoer, Vice President Global Supply Chain, Distribution & Logistics bij Medtronic:

‘Mijn verwachting is dat fabrikanten inderdaad zullen blijven investeren in upstream visibility en zelfs verder zullen gaan dan Tier-3-leveranciers. Dat zal zeker leiden tot andere, meer flexibele, maar ook meer robuuste supply chains en daarmee minder verstoringen. Of dit tot 50 procent reductie zal leiden, zal met name afhangen van de wil en de mogelijkheden om vanuit verbeterde zichtbaarheid en inzichten ook noodzakelijk acties en investeringen te doen.’ 

Freek van Iersel, Supply Chain Director Electronics EMEA bij Signify:

Tier-3-toeleveranciers‘De drive voor meer inzicht is er zeker. En ik geloof ook wel dat die gaat komen of nu al wordt gerealiseerd. Maar een vermindering van 50 procent van de impact van verstoringen aan de aanbodzijde lijkt me erg veel. Wat wij in de praktijk zien, is dat de verbeterde visibility ons meer tijd geeft om te reageren door het vrijgeven van een alternatieve component, het inkopen bij een andere leverancier of op de open markt (via spot buys). Daarmee wordt de impact op onze uiteindelijke output beperkt, maar met meer inzicht in een leverancier gaat die specifieke leverancier niet per se beter leveren.’ 

Roland van Bussel, COO bij Moonen Packaging:

‘In combinatie met de Due Dilligence-wetgeving die aanstaande is, is dit zeker mogelijk. Wij focussen ons met name op dat eerste om zo risico’s zoveel als mogelijk te vermijden en zo duurzaam mogelijk (IMVO) in te kopen.’ 

Ardjan van der Blonk, Supply Chain Director bij Alliance Automotive Services:

‘Hier ben ik optimistisch over. De huidige crisis heeft één ding duidelijk gemaakt: wie de beschikbaarheid van grondstoffen en productieplanning goed beheerst, wint. Wij hebben hier grote stappen in gemaakt en zijn hierdoor meer verzekerd van een goede beschikbaarheid. Een cruciale succesfactor in onze business.’

Robert-Frans Niers, Corporate Director Plan & Deliver a.i. bij Zeelandia:

Tier-3-toeleveranciers‘Ik denk dat veel bedrijven eerst zelf moeten beoordelen welk doel ze willen nastreven. De implementatie en andere manier van werken zal tijd vergen, daarna komt het aansluiten van leveranciers aan de orde. Ik denk zelf dat 2025 vrij ambitieus is. Voor veel middelgrote bedrijven vraag ik mij af of ze voldoende volwassen zijn om dit al in te richten.’

Pieter Aarts, Head of Global Supply Chain & Inventory bij Kaspersky:

‘Dit percentage is natuurlijk discutabel, maar er zal zeker meer inzicht zijn in leveranciers stroomopwaarts. Ik weet niet of dit per se flexibiliteit oplevert – dat vereist ook de stap naar multiple sourcing – maar inzicht zorgt wel voor robuustere planningen en proactiviteit. Waarschijnlijk zal compliance (milieu, arbeidsomstandigheden et cetera) een belangrijkere drijver zijn van upstream inzicht.’