Marel versterkt groeistrategie met realisatie van nieuw warehouse

Marel

Marel heeft in Boxmeer een gloednieuw warehouse gerealiseerd. Het nieuwe onderkomen, pal naast de productielocatie, past perfect binnen de groeistrategie van de producent en maakt verdere professionalisering van de logistieke processen mogelijk. Marel schakelde de expertise van Groenewout in voor ontwerp, inrichting en realisatie van het nieuwe magazijn.

Marel is een grote speler op het gebied van geavanceerde verwerkingssystemen en services voor de pluimvee-, vlees- en visverwerkingsindustrie. De locatie in Boxmeer huisvest onder andere het hoofdkantoor van Marel, de tak die zich richt op de pluimveeverwerkende industrie. In samenwerking met klanten wereldwijd ontwikkelt het bedrijf innovatieve oplossingen voor de sector. De geavanceerde machines en systemen worden onder andere geassembleerd op de productielocatie in Boxmeer. ‘Van hieruit verzenden we de machines en systemen over de hele wereld’, vertelt Manager Warehouse Vincent Smal (foto).

De groei van de onderneming leidde ertoe dat het bestaande, inpandige warehouse te krap werd. ‘We waren echt uit ons jasje gegroeid en genoodzaakt om externe opslaglocaties bij te huren. Op een gegeven moment hadden we maar liefst zes externe magazijnen. Vanuit logistiek oogpunt zijn die buitenlocaties natuurlijk verre van optimaal’, vervolgt Smal.

Alles onder één dak

In 2021 kreeg Marel in Boxmeer de mogelijkheid om een stuk grond naast de bestaande locatie te kopen. Smal: ‘Dat opende de deur naar de realisatie van een nieuw, toekomstbestendig warehouse, waarin we alle opslag onder één dak kunnen beheren en onze logistiek verder kunnen professionaliseren. Bovendien past dit perfect bij onze groeistrategie.’

Voor het ontwerp van de nieuwe processen, de inrichting én de realisatie van het nieuwe warehouse benaderde Marel Groenewout. ‘Zij hebben vaker met dit bijltje gehakt en hebben alle kennis en ervaring in huis’, licht Smal toe.

In nauwe samenwerking en goed onderling overleg werden verschillende lay-outs ontworpen. De belangrijkste eis was dat alle volumes onder één dak kunnen worden opgeslagen en de buitenlocaties konden worden afgestoten. Ook een goede verbinding tussen het nieuwe warehouse en de bestaande productiefaciliteit is essentieel voor Marel.

‘Vanuit dit warehouse leveren we onderdelen aan onze productieafdeling en aan onze sites in de VS en Slowakije. Ook installatieprojecten bij klanten en ons spare parts-magazijn in Eindhoven worden vanuit hier beleverd. Maar de belangrijkste klant is onze interne assemblage-afdeling; die is goed voor zo’n 90 procent van het volume. De aanvoer vanuit het magazijn naar die assemblageafdeling verloopt nu veilig en vlekkeloos’, schetst de Manager Warehouse.

Harde cijfers en doordachte data-analyse

Voor de inrichting van het nieuwe, 12.000 m2 tellende warehouse werden meerdere goods-to-person-concepten, waaronder kubische opslagconcepten en verticale liftmodules, geëvalueerd en vergeleken met een conventionele stellingoplossing met multi-order picking. Alle vergelijkingen werden door Groenewout ondersteund met harde cijfers en een doordachte data-analyse. Uiteindelijk is ervoor gekozen om eenzelfde concept aan te houden als in het voormalige, interne magazijn.

‘Er was geen noodzaak om het bestaande concept rigoureus om te gooien. En dit concept garandeert een maximale flexibiliteit voor onze ‘high-mix low-volume’-omgeving, met veel wisselingen in de artikelen die worden opgeslagen’, aldus Smal. De gekozen opzet maakt het bovendien mogelijk om eenvoudig en flexibel bepaalde opslaggebieden uit te breiden als daar behoefte aan is.

Overstap van blokpallets naar europallets

Het concept is traditioneel; met legbordstellingen over drie verdiepingen, inclusief liften, en palletstellingen voor de grotere artikelen. ‘Wel zijn we voor de grotere artikelen overgestapt van blokpallets naar euro-pallets’, vertelt Smal. ‘We zagen dat we de blokpallets niet altijd optimaal gebruikten. De kleinere europallets volstaan prima om de artikelen veilig op te slaan. De overstap heeft dan ook geresulteerd in een hogere opslagcapaciteit.’ Odd-sized-artikelen liggen opgeslagen op een mezzanine en voor de stellingopslag van special-sized-pallets zijn draagarmstellingen geplaatst.

Waar een conventionele aanpak de slimste keuze bleek voor de grotere artikelen, is mechanisatie het gunstigst voor de kleinere goederen. Die liggen opgeslagen in vijf verticale liftmodules. In goed overleg met Groenewout is bepaald hoe groot de verschillende afdelingen moeten zijn, welke functionaliteiten nodig zijn en hoe het nieuwe warehouse gepositioneerd is.

Overzichtelijke evaluatie

Nadat de nieuwe processen waren ontworpen, vroeg Marel Groenewout te assisteren bij het tenderen, contracteren en ondersteunen van de uiteindelijke implementatie. Voor de aanbesteding van alle logistieke oplossingen verzorgde Groenewout de volledige documentatie. Ook de aanbestedingsprocedures namen de consultants voor hun rekening.

‘Voor elke oplossing werden meerdere leveranciers uitgenodigd. En van alle oplossingen kregen we vervolgens een overzichtelijk evaluatierapport, inclusief financiële businesscase’, licht Smal toe. Een goede samenwerking met de afdeling Inkoop van Marel resulteerde in een succesvolle afronding van alle aanbestedingen en een geslaagde implementatie van alle systemen. Het hele project werd binnen budget en volgens planning opgeleverd.

Het logistieke proces is vrij traditioneel; met inbound, opslag en picking. Orders worden op basis van met name de behoefte vanuit de assemblageafdeling gepickt en geconsolideerd. Vervolgens worden ze via een pendeldienst naar een overslaglocatie bij de assemblage getransporteerd. ‘De consolidatie van orders gebeurt zo compact mogelijk en schadevrij. De buitenlocaties waren niet allemaal optimaal. Er was veel onnodige handling en het transport moest deels over de openbare weg. Dat is nu verleden tijd. Met dit nieuwe magazijn en de nieuwe processen kunnen we onze kwaliteit beter borgen’, aldus Smal.

Verbeterde werkomgeving en meer werkplezier

Het nieuwe warehouse biedt veel ruimte, overzicht en volop daglicht. ‘Samen met de nieuwe equipment en de vloerverwarming resulteert dat in een aanzienlijk verbeterde werkomgeving en meer werkplezier’, constateert de Manager Warehouse. Hij kijkt dan ook tevreden terug op de samenwerking én het resultaat: ‘Doordat we een greenfield-situatie hadden, konden we alle processen optimaliseren en de capaciteiten maximaal borgen. Dat heeft ertoe geleid dat doorlooptijden zijn gereduceerd, onze productiviteit is verbeterd en er een logistiek concept ligt dat toekomstbestendig is.’