Maar weinig bedrijven weten supply chain-kennis succesvol te managen

kennis

Driekwart van alle bedrijven vindt het creëren en behouden van kennis cruciaal om het komende jaar succesvol te zijn. Slechts 9 procent zegt dat zij absoluut klaar zijn op het gebied van kennismanagement. Dit blijkt uit een recent wereldwijd onderzoek door adviesbureau Deloitte. Deze resultaten zijn in lijn met eigen onderzoek van Supply Chain Media onder Europese productiebedrijven.

Ter verkenning van de markt voor de nieuwe kennisbank SCM WisDome voerde Supply Chain Media een onderzoek uit onder Europese executives en hun medewerkers. De ontvankelijkheid voor supply chain-kennis blijkt een grote uitdaging voor beide groepen. Van de executives voelt 35 procent zich regelmatig tot vaak overspoeld door supply chain content; 33 procent van de supply chain-medewerkers denkt er net zo over.

Bij beide groepen zegt iets meer dan 40 procent hier in het werk soms last van te ondervinden. De manier van kennisdeling is duidelijk een uitdaging bij bedrijven. Volgens 58 procent van de executives gebeurt dit top-down en incidenteel, terwijl de medewerkers heel wisselend antwoorden op de vraag of het delen van kennis structureel of incidenteel plaatsvindt en top-down of bottom-up.

Intelligente kennisbank

Nieuwe technologie kan absoluut helpen voor verbeterd kennismanagement. Van de executives en de medewerkers zeggen respectievelijk 85 en 89 procent dat Machine Learning bijdraagt aan het filteren van kennis. Een overgrote meerderheid – driekwart van de executives en 62 procent van de medewerkers – maakt nog geen gebruik van een intelligente kennisbank met supply chain-kennis. Volgens het onderzoek ‘2020 Global Human Capital Trends’ van Deloitte heeft tweederde van de bedrijven nog geen Artificial Intelligence toegepast in kennismanagement.

Managen van talenten

Vooral voor de onboarding van nieuwe medewerkers speelt kennismanagement een belangrijke rol, zegt 88 procent van de ondervraagde executives en 86 procent van de medewerkers in het onderzoek van Supply Chain Media. Bijna dezelfde hoge percentages krijgt de stelling dat kennismanagement belangrijk is voor talentretentie. Van de executives zegt 63 procent grote interesse te hebben in een supply chain-kennisbank met Machine Learning, tegen 55 procent van de supply chain-medewerkers.

Slechts 17 procent van de ondervraagde executives zegt dat hun bedrijf succesvol is met kennismanagement op het gebied van supply chain-onderwerpen. Blijkbaar zijn de executives toch kritischer over kennismanagement, want van de medewerkers is 28 procent deze mening toegedaan.

SCM WisDome

De kennisbank SCM WisDome van Supply Chain Media is sinds 1 juli 2020 live in een bètaversie. Een eerste multinational krijgt inmiddels training in een 3D-omgeving met avatars voor de toepassing van deze innovatieve online applicatie met Machine Learning. Meer informatie over deze kennisbank met tien jaar supply chain-content is hier te vinden: www.supplychainmedia.eu/scmwisdome.