Janet Godsell: ‘Fabrikanten zitten veelal nog vast in silo’s’

Janet Godsell

De meerderheid van de fabrikanten in Europa bevindt zich nog maar in de beginfase van de digitalisering van de supply chain. Dat blijkt uit een recent onderzoek door de universiteit van Warwick (WMG) in opdracht van softwareleverancier JDA. ‘De meeste bedrijven zitten nog vast in de functionele organisatiestructuren’, stelt onderzoekster professor Janet Godsell (foto) van WMG.

Door Martijn Lofvers

Uit onderzoek onder 179 Europese fabrikanten van uiteenlopende producten blijkt dat slechts 2 procent het vierde, hoogste niveau van digitalisering van de supply chain benadert. Op dat niveau maken bedrijven gebruik van Machine Learning (het ontdekken van oorzaak-gevolgrelaties) en Artificial Intelligence (geautomatiseerd nemen van beslissingen) en passen actieve bedrijfsoptimalisatie toe op basis van totale zichtbaarheid in supply chain-netwerken.
In totaal opereert 13 procent van de onderzochte bedrijven op het derde, ‘Prescriptive’ niveau. Deze bedrijven gebruiken in beperkte mate Machine Learning en Artificial Intelligence in een digitale Control Tower en beschikken over een volwassen besluitvormingsproces van Integrated Business Planning (IBP), het hoogste niveau van Sales & Operations Planning (S&OP). ‘Fabrikanten zit duidelijk in een impasse met IBP en S&OP’, stelt Godsell. ‘Van de elf onderzochte supply chain-processen scoort S&OP met 34 procent het laagste in prestatie en ook in ambitie: slechts 21 procent verwacht in 2023 S&OP toe te passen ter ondersteuning van end-to-end bedrijfsoptimalisatie. Er is een duidelijke vermoeidheid in S&OP. Bedrijven zien niet hoe ze dit proces goed krijgen. Nieuwe technologie moet hen meer zicht op de complete supply chains verschaffen, waardoor ze eindelijk goede financiële afwegingen kunnen maken en tot IBP kunnen komen.’

Optimalisatie van silo’s

Volgens het onderzoek bevindt 53 procent zich op het tweede, ‘Predictive’ niveau, gericht op functionele optimalisatie en efficiency. Godsell: ‘Veel multinationals zitten op dit niveau met hun functioneel geoptimaliseerde silo’s.’ Naar verwachting zal een groot aantal van deze bedrijven digitaal transformeren naar een hoger niveau binnen vijf jaar; 32 procent van de fabrikanten zal in 2023 een ‘prescriptive’ supply chain hebben met automatisch gegenereerde adviezen.
Volgens de onderzoekers betekent digitale optimalisering een transformatie van een knooppunt- naar een netwerkbenadering, van een periodieke naar een real-time beslisfrequentie en van een ‘one-size-fits-all’ supply chain naar een marktsegmentatie van één.
Een belangrijke facilitator van supply chain-segmentatie, allocatieplanning van orders, kwam bij de onderzochte fabrikanten naar voren als het proces met de hoogste ambitie om te digitaliseren; bijna een verdubbeling van 31 naar 60 procent in de komende vijf jaar. Een vijfde van de respondenten gelooft dat in 2023 de productieplanning en -scheduling real-time plaatsvindt.
Artificial Intelligence (AI) zal naar verwachting drie keer zo hard groeien als andere technologieën, zoals sensornetwerken, Internet-of-Things (sensors op producten en ladingdragers) en robotisering. Op dit moment is slechts 28 procent begonnen met het toepassen van AI.

Veilige omgeving

‘Om concurrentievoordeel te behouden en te vergroten, moeten bedrijven zich richten op drie aspecten van het digitale transformatieproces’, adviseert Godsell. ‘Bouw eerst een dataplatform om informatie te delen over de gehele supply chain. Verbeter vervolgens het verzamelen van data door de keten heen. Gebruik tenslotte AI en Machine Learning om bedrijfsprocessen in de end-to-end supply chain te optimaliseren.’
Godsell benadrukt dat het leiderschap vergt om de noodzaak van deze stap te erkennen en de organisatiestructuur daarop aan te passen. ‘Beiersdorf heeft een digitale laag in de organisatie toegevoegd en de prestatie-indicatoren aangepast. Vooruitstrevende fabrikanten creëren een veilige omgeving om te experimenteren met nieuwe digitale technologie of zetten zelfs een spin-off op als een soort start-up.’

Onderzoeksresultaten op inNOWvate

Supply chain-professor Godsell presenteert tijdens het inNOWvate Supply Chain Event op 22 mei in Amersfoort de recente resultaten van het onderzoek naar de toepassing van digitalisering onder Europese producenten. Klik hier voor meer informatie over inNOWvate.