Landbouwcommissaris wil eerlijker voedselketen

eerlijker voedselketen

De prijsontwikkeling van voedselproducten vanaf de boerderij tot in het winkelschap moet inzichtelijker, meent Europees landbouwcommissaris Phil Hogan. De Ierse politicus komt daarom met nieuwe regels voor een meer transparante prijsvorming en een eerlijker en evenwichtiger voedselketen, meldt Globalinfo.

De nieuwe regels moeten oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven in de voedseldistributieketen tegengaan. Hogan wil daarom meer transparantie over de totstandkoming van prijzen binnen de voedselketen, met name waar het gaat om voedselverwerking en handel. De verwachting is dat meer markttransparantie bijdraagt aan het eerlijker en evenwichtiger maken van de voedselketen. Het huidige gebrek aan marktinformatie verzwakt volgens de eurocommissaris de positie van landbouwers tegenover hun afnemers.

Hogan pleit er bovendien voor dat de consument weet hoe de prijs van het voedsel dat hij of zij koopt tot stand is gekomen. Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijs kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door vervoers-, verzekerings- of opslagkosten. Meer transparantie in de totstandkoming van die prijzen kan volgens hem het vertrouwen van de consument in de markt versterken. Ook kunnen goed geïnformeerde bedrijven weloverwogen beslissingen nemen en beter concurreren op de wereldmarkt.

Concreet moet er, volgens Hogan, in ieder geval meer inzicht in de prijsontwikkeling voor vlees, eieren, zuivel, groenten, fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie komen. De bestaande dataverzameling van waaruit de lidstaten al enige tijd rapporteren over de landbouwmarkten, krijgt nu een breder toepassingsgebied.

Kleine en middelgrote bedrijven ontzien

De eurocommissaris benadrukt in zijn voorstel dat elke lidstaat zelf verantwoordelijk is voor het tijdig en accuraat aanleveren van prijs- en marktgegevens. Hij adviseert de lidstaten ook om daar de meest kosteneffectieve benadering voor te kiezen. Ook geeft hij hen het dringende advies de administratieve lasten voor het bedrijfsleven beperkt te houden door de kleine en middelgrote bedrijven te ontzien en zich te focussen op de grote bedrijven.

Bronnen: Globalinfo/Supermacht