Visibility vergroot vertrouwen in voedselketen

visibility voedselketen

Transparantie en duurzaamheid zijn de laatste trends in de foodsector, aangewakkerd door misstanden zoals het melamine- en het paardenvleesschandaal. Consumenten eisen inzicht in de toeleveringsketen van voedsel. Dat dwingt retailers transparant te zijn over de herkomst en afgelegde weg van de producten in de schappen. Visibility is de sleutel om het consumentenvertrouwen terug te winnen.

Door Marysa Vos

De Europese voedingsmiddelenindustrie is een miljardenindustrie, waarin de voortdurende vraag naar steeds goedkopere producten de supply chain onder druk zet. Voedingsmiddelen worden tegen een zo laag mogelijke prijs en van over heel de wereld ingekocht, vertrouwend op het etiket. De toenemende prijsdruk voedt de verleiding om te sjoemelen, wat resulteerde in affaires zoals het melamineschandaal in 2008 en het omkatten van paardenvlees naar rundvlees in 2013. Via internet verspreidde het nieuws over het melamine- en paardenvleesschandaal zich in razend tempo door Europa. Tot op de dag van vandaag worden beide schandalen aangehaald als exemplarisch voor de misstanden in de sector.

De affaires brachten aan het licht dat de food supply chain vele schakels in verschillende landen kent, met tekortschietende traceability en visibility in de keten. Dit schudde de voedingsmiddelenindustrie en de consument wakker. De jaren die volgden op de schandalen ging de wereld zich bemoeien met de schaduwkanten van de sector, zoals gesjoemel met producten en lage lonen voor boeren elders in de wereld. De consument stelt steeds strengere eisen aan de voedingsmiddelenindustrie. De dankzij social media en internet alwetende consument verwacht van merken dat zij transparant zijn over de samenstelling van producten, informatie geven over de herkomst en de impact ervan op het milieu.

Sinds het melamine- en het paardenvleesschandaal is de consument nog altijd wantrouwend richting bedrijven, wat de steeds verdergaande en groeiende behoefte aan transparantie in de foodindustrie verklaart. Door consumenten beter inzicht te geven in de supply chain bouwen foodmerken vertrouwen op bij de consument.

Traceren tot de oorsprong

De kern van het probleem is het ontbreken van visibility in de wereldwijde en complexe supply chains van food, waarin zelfs de toeleverancier van de leverancier zijn processen uitbesteedt. Door de globalisering zijn toevoerlijnen verlengd en is de concurrentie toegenomen, met een vergrote kans op knelpunten in toeleveringsketens. End-to-end visibility – stroomopwaarts richting leveranciers, intern en stroomafwaarts – helpt om grip te houden op de eigen supply chain en het vergroten van de betrouwbaarheid ervan richting consument. Bedrijven die deze inzichten hebben, genieten consumentenvoorkeur. Verschillende retail- en foodketens als McDonald’s, Starbucks, Plus Retail en Waitrose timmeren al hard aan de weg richting volledige visibility.

Door zicht te hebben op de eigen keten kunnen retailers en merken producten terugvoeren tot de bron, misstanden voorkomen en hun eigen imago beschermen. Onlangs bewees McDonald’s dat visibility in de eigen keten voorkomt dat een productiefout uitgroeit tot een voedselissue. De fastfoodketen ontdekte tijdig een fout in het productieproces van een toeleverancier, waardoor productvreemde deeltjes in de kipnuggets terecht konden komen. De productie werd stilgelegd bij de leverancier en de partijen werden afgekeurd voor levering aan restaurants.

Voedselveiligheid is voor McDonald’s een primaire prioriteit. ‘Door visibility te hebben binnen de hele toeleveringsketen kunnen we tot op het uur traceren waar het mis is gegaan met de Chicken McNuggets’, stelt Jeroen Dekkers, Manager Supply Chain bij McDonald’s Nederland. Voor hem betekent visibility dat je als bedrijf precies weet wie, wanneer, wat maakt in de keten. ‘Van het weten waar ingrediënten vandaan komen, wat daarin zit, uit welke landen het komt, in welke vrachtwagen het werd vervoerd naar de producent van de Chicken McNuggets, in welk uur het verwerkt is in een productielijn in de fabriek, welke operator eraan heeft gestaan; dat is voor mij visibility binnen de food supply chain van McDonald’s.’ … … …

visibility voedselketenMeer lezen?

Lees nu het complete interview digitaal>>

of

kies voor één van onze abonnementen >>

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 2 – 2019.