Ladingeigenaren willen meer grip op transport

grip op transport

Een weerbare supply chain vraagt om meer grip op transport. Een end-to-end transportmanagementsysteem (TMS) draagt daaraan bij, blijkt uit de verhalen van drie TMS-leveranciers tijdens Webinar Wednesday. Zo’n systeem start met optimalisatie van het transportnetwerk en eindigt met een goede financiële afhandeling. Innovaties zoals chatbots en machine learning vergroten de efficiëntie en betrouwbaarheid. ‘Ook als je niet zelf de dagelijkse transportoperatie runt, biedt een TMS verschillende mogelijkheden om je grip op transport te vergroten.’ 

Door Marcel te Lindert

Supply chain managers hechten grote waarde aan visibility op het gebied van logistiek, maar constateren tegelijkertijd dat de effectiviteit van hun bestaande processen en systemen sterk te wensen overlaat. Een end-to-end transportmanagementsysteem helpt om de visibility te vergroten, maar doet veel meer dan dat alleen. ‘End-to-end transportmanagement begint bij het ontwerpen van een optimaal transportnetwerk. Wat is mijn transportbehoefte? En waar moet ik hubs creëren?’, verklaart Michael Böckle, vice president sales strategy & alliances bij TMS-leverancier Alpega.

De volgende stap is het inkopen van transport en het opstellen van vervoerscontracten. Die contracten vormen de input voor het tactische planningsproces, waarbij routes, modaliteiten en frequenties worden geoptimaliseerd. ‘Dan pas start de executiefase, te beginnen met het plannen van transportorders. En soms hoort daar inkopen op de spotmarkt bij’, meldt Böckle, wiens bedrijf een digitaal transportplatform runt dat ladingeigenaren toegang biedt tot een netwerk van 80.000 vervoerders. ‘Dat helpt om de supply chain weerbaar en veerkrachtig te maken. Natuurlijk wordt het merendeel van de orders afgehandeld door de vaste vervoerders, maar zo’n 10 tot 15 procent gaat naar de spotmarkt.’

Harmonisatie en optimalisatie

Alleen al het implementeren van een standaard TMS voor de hele organisatie kan helpen om de transportkosten te verlagen, stelt Böckle: ‘Simpelweg omdat een standaard TMS bijdraagt aan harmonisatie van processen zoals het selecteren van de juiste vervoerder en het controleren van facturen. Wie een stap verder wil gaan, kan zijn productiviteit verhogen door te optimaliseren. Denk aan het consolideren van transportstromen, verhogen van de beladingsgraad van voertuigen en automatiseren van processen.’

Agco, fabrikant van landbouwmachines, heeft zich tijdens de coronacrisis kunnen onderscheiden met een bijzonder weerbare veerkrachtige supply chain. ‘Dan praat je over het opstellen van een calamiteitenplan, bijvoorbeeld door de diversiteit in transportmodaliteiten en vervoerders te vergroten. Dat helpt om bij verstoringen de wendbaarheid en flexibiliteit te vergroten. Agco heeft daardoor de tijdigheid van leveringen met 25 procent weten te verbeteren, terwijl tegelijkertijd de transportkosten daalden.’

Instructies aan het WMS

TMS-leverancier Caroz benadrukt het belang van een diepgaande integratie met onder meer ERP- en WMS-systemen. Integratie is niet alleen belangrijk om transportorders uit het ERP-systeem naar het TMS te halen, maar ook om informatie terug te sturen. ‘Ons TMS is bijvoorbeeld in staat om een warehousemanagementsysteem van instructies te voorzien. Welke orders zijn gecombineerd tot één rit? En wanneer moeten die orders worden geladen?’, aldus Maurits Jongens, managing director TMS bij Caroz.

Daarnaast dient het TMS geïntegreerd te worden met de systemen van vervoerders om orders te kunnen monitoren. Caroz levert echter niet alleen een TMS, maar ook een control tower inclusief operators, analisten en tenderspecialisten. ‘Daarmee kunnen we ladingeigenaren operationele ondersteuning bieden. Vaak gaat het om een hybride oplossing. Dan zetten klanten het TMS in om zelf met hun eigen planners de uitgaande goederenstromen te plannen en managen, maar zetten ze onze control tower in voor hun inkomende goederenstromen.’

Self-billing

Een TMS-functie die volgens Caroz aan belang wint, is self-billing. ‘Voor ladingeigenaren vormt transport vaak de grootste kostenpost. En bijna altijd is dat ook de kostenpost waar ze het minste grip op hebben, simpelweg omdat ze niet de capaciteit hebben om alle facturen van vervoerders te controleren. Self-billing kan dan een uitkomst zijn’, vertelt Jongens, die Samsung Electronics als klant aanhaalt. ‘Zij zijn erin geslaagd om de beladingsgraad met 56 procent te verbeteren en de zendinggrootte met 40 procent te laten groeien, onder meer door orders te consolideren. De efficiëntie is met 59 procent toegenomen, niet alleen op de transportafdeling maar ook op de financiële afdeling.’

Oracle stelt dat een end-to-end TMS meer voordelen biedt dan alleen kostenreductie. ‘Dat is slechts één van de drie voordelen. Wij zien de uitgaven aan transport na implementatie van ons TMS met 4 tot 8 procent dalen’, meldt Rob Hazekamp, director logistics solutions bij Oracle. ‘Daarnaast verbetert de service aan klanten, omdat het TMS real-time visibility creëert en de betrouwbaarheid van de transportoperatie vergroot. En wat vandaag de dag steeds belangrijker wordt, is het vermogen om de CO2-footprint te verlagen. Ook als je als bedrijf niet zelf de dagelijkse transportoperatie runt, biedt een TMS verschillende mogelijkheden om je grip op de transportoperatie te vergroten.’

Snellere innovatie

Dat het TMS van Oracle in de cloud draait, draagt volgens Hazekamp bij aan een wendbare, flexibele en dus weerbare supply chain. ‘Dat vraagt om een open en flexibel systeem, wat koppelingen mogelijk maakt met aanvullende oplossingen, zoals marktplaatsen en visibility-platformen. Ook kunnen we bijvoorbeeld chatbots inzetten om vragen over de status van orders af te handelen of machine learning toepassen om aankomsttijden beter te voorspellen. Met een cloudoplossing kunnen we dit soort innovaties sneller beschikbaar stellen aan onze klanten.’

Deze drie softwareleveranciers plus Uber Freight zullen op woensdagmiddag 17 april een live demo van hun oplossing geven tijdens de IT Demo Day – editie TMS – op Schiphol. Meer informatie over dit evenement vind je hier: SCM IT Demo Day – Transport Management Systems (TMS) – Supply Chain Movement.