Kwart C-Suite-functies in supply chain nu door vrouwen ingevuld

vrouwen in supply chain

Vrouwen hebben in 2023 een sterke comeback gemaakt in de supply chain, met winst op bijna elk niveau van leiderschap. De vooruitgang was vooral prominent op C-Suite- en uitvoerend niveau, waar 26 procent van deze functies (CSCO, SVP, EVP, CPO) nu wordt ingevuld door vrouwen, een record. In 2022 bleef dit percentage nog steken op 19 procent. Wel blijven frontlinie-functies nog achter in werving en behoud. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Gartner.

Voor Gartners jaarlijkse Women in Supply Chain Survey werden 225 supply chain-leiders ondervraagd. Hieruit kwam naar voren dat vrouwen nu 41 procent van het supply chain-personeel uitmaken, tegenover 39 procent in 2022. De vertegenwoordiging in de frontlinie blijft echter achter: vrouwen vervullen hier slechts 31 procent van de functies.

De onderzoeksgegevens suggereren ook dat er een opwaartse spiraal mogelijk is naarmate meer vrouwen de hoogste leidinggevende posities in hun supply chain-organisaties bereiken. ‘We weten dat wanneer een vrouw een topfunctie in supply chain bekleedt dit een positieve correlatie heeft met meer vrouwen in leidinggevende functies en in alle rollen binnen die organisatie’, aldus Caroline Chumakov, directeur-analist bij Gartner.

Uitdagingen in de frontlinie blijven

Chief Supply Chain Officers (CSCO’s) melden routinematig problemen met het verloop in frontliniefuncties in productie en logistiek, met name in vergelijking met functies op kantoor. Het vermogen om meer vrouwen aan te trekken voor dergelijke functies – en vooral voor leidinggevende functies in de rangen van fysieke operaties – zou een wezenlijk concurrentievoordeel kunnen vormen.

Het bieden van flexibiliteit bleek het meest effectieve middel voor het aantrekken en behouden van vrouwen in eerstelijnsfuncties, waarbij andere initiatieven – zoals secundaire arbeidsvoorwaarden, werknemersbetrokkenheidsprogramma’s en zelfs een focus op gelijke beloning – aanzienlijk werden overtroffen. Toch had slechts 41 procent van de leiders in supply chain een initiatief voor flexibiliteit op de werkplek in hun organisatie geïmplementeerd.

‘Er blijft een wanverhouding bestaan tussen de angst van werkgevers voor chaos en instabiliteit als gevolg van beleid voor flexibiliteit op de werkplek en de realiteit van wat we zien in ons onderzoek en de casestudies van succesvolle supply chain-organisaties. Wat we uit het onderzoek opmaken, is dat flexibiliteit zowel de organisatie als haar vrouwelijke werknemers ten goede komt’, aldus Chumakov.

Rassen en etniciteit

Naast basisgegevens over het aantal vrouwen op alle niveaus van supply chain-functies, stelde Gartner ook vragen over de vertegenwoordiging van vrouwen van ondervertegenwoordigde rassen en etniciteit, zaken die het succes van vrouwen in supply chain-functies vergroten, gelijke beloning en transparantie, frontline engagement-praktijken voor vrouwen in functies op locatie en uitdagingen op het gebied van verloop die specifiek zijn voor vrouwen.

Gartner werkte voor het onderzoek samen met Awesome, een Amerikaanse non-profitorganisatie die zich richt op het bevorderen van leiderschap van vrouwen in supply chain en Boom!, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde community die werd opgericht om vrouwen in supply chain te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen.