Aandeel vrouwen in supply chain stijgt gestaag

vrouwen in supply chain

Het aandeel vrouwen dat werkt in supply chain neemt nog steeds toe. Ze maken inmiddels 41 procent van het personeelsbestand uit. In 2020 was dat nog 39 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Gartner. De toename in vertegenwoordiging door vrouwen was zichtbaar op elk leiderschapsniveau; alleen op executive-niveau was er sprake van een lichte daling. Zo nemen de dames dit jaar 15 procent van de functies op directieniveau voor hun rekening, tegen 17 procent in 2020.

Voor de Women in Supply Chain Survey 2021 van Gartner – in samenwerking met Awesome – werden in februari en maart van dit jaar 223 supply chain-organisaties ondervraagd. De bevindingen toonden het hoogste percentage vrouwen in het supply chain-personeelsbestand sinds de eerste editie van het onderzoek in 2016.

Volgens Dana Stiffler, vice president analyst bij Gartner, zorgde Covid-19 ervoor dat veel sectoren extra supply chain-personeel aannamen. Zij zagen zich zelfs geconfronteerd met een tekort aan talent, met name in de product supply chains. ‘Dit resulteerde erin dat het aandeel vrouwen in supply chain-organisaties toenam’, aldus Stiffler.

Behouden van vrouwen grootste uitdaging

De pandemie lijkt de inspanningen voor gendergelijkheid in supply chain niet te hebben verstoord, zo blijkt uit de enquête. 84 procent van de organisaties verklaarde dat Covid-19 geen waarneembare impact had op hun vermogen om vrouwen te behouden en vooruit te helpen.

Daarnaast gaf 54 procent van de respondenten aan dat het behouden van vrouwen halverwege hun loopbaan een steeds grotere uitdaging vormt. Een gebrek aan carrièremogelijkheden is de belangrijkste reden waarom deze ‘midcareer’-vrouwen een supply chain-organisatie of toeleverancier verlaten.

Flexibel arbeidsbeleid

‘Leiders in supply chain die serieus werk willen maken van gendergelijkheid moeten op maat gemaakte programma’s voor leiderschapsontwikkeling creëren en een flexibel arbeidsbeleid uitwerken dat tegemoetkomt aan de behoeften van vrouwen die zich halverwege hun carrière bevinden’, adviseert Stiffler dan ook.