Kennis opbouwen binnen het eigen bedrijf

kennis opbouwen

Als we de berichten mogen geloven, staat ons in de wereld van de supply chain nogal wat te wachten. Op het wereldtoneel, waar verhoudingen tussen landen snel veranderen, het klimaat dat aan sterke veranderingen onderhevig is, en op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen die een grote impact zullen gaan hebben. Nu ben ik altijd wat terughoudend in het duiden van de wereld om ons heen om een soort gevoel van urgentie te creëren en vervolgens met de oplossing te komen, maar feit is wel dat we in ons vakgebied de afgelopen periode veel hebben zien veranderen – en het einde lijkt nog niet in zicht.

Het is dan ook wel weer geruststellend dat op drie toonaangevende conferenties afgelopen jaar de belangrijke vraagstukken gewoon weer hetzelfde zijn gebleven. Het gaat nog steeds over het belang van goed kunnen voorspellen; de klantvraag; dat het delen van informatie erg belangrijk is, en dat er allerhande nieuwe technieken zijn die verlossing zullen brengen. Maar dan nu echt. U proeft de ironie.

Wat is er dan wel aan de hand? Wat maakt de noodzaak tot aanpassen dan momenteel zo groot? De vraagstukken zijn in de kern niet veranderd. Het is de snelheid waarmee ze moeten worden beantwoord die is toegenomen. Een factor van belang is de toegenomen hoeveelheid data die nodig is om deze vragen te beantwoorden. Naast de toegenomen complexiteit (de data zijn er wel, maar moeilijk te vinden) is de onzekerheid (het ontbreken van informatie) gegroeid. We zullen ermee moeten leren omgaan. We zullen onze aanpak moeten veranderen.

Druk op de ketel

Veel van de eerder genoemde vraagstukken (voorraad, replenishment, footprint-studies, productieoptimalisatie, transport, routering) worden als project aangepakt. Mensen worden gedeeltelijk vrijgemaakt en moeten naast hun dagelijkse werkzaamheden het project uitvoeren en aansturen. Er wordt een team geformeerd, een project opgezet. Vaak wordt een extern adviesbureau gevraagd om de benodigde kennis, modelondersteuning en aanpak te leveren. Naast de voordelen van een dergelijke aanpak zijn er een aantal belangrijke nadelen die in het huidige tijdperk van de toegenomen druk om snel te kunnen reageren zwaarder zijn gaan wegen.

Dat wat we niet zo lang geleden specialistische kennis noemden (en die daarmee veelal extern werd ingehuurd) is verworden tot gangbaar, van cruciaal belang om zelf in huis te hebben. Echter, in een projectmatige aanpak gaat de opgebouwde kennis en ervaring toch nog vaak verloren. Het is doorgaans toch een eenmalige oefening, die mede daardoor vaak ook nog eens lang duurt. Ietwat gechargeerd gezegd: voordat de data zijn verzameld, gevalideerd en verwerkt, is de wereld alweer veranderd. En dit is gaan wringen. Het voldoet niet meer. Een bedrijf zal zelf bekwame, goed opgeleide mensen moeten hebben om de dringende en veelvoorkomende vragen in de supply chain te kunnen beantwoorden. U zult uw eigen boontjes moeten leren doppen.

Hoe dan?

Is het dan noodzakelijk om brede expertise op het gebied van supply chain-analyse en -optimalisatie in huis te hebben? Het antwoord is uiteraard ontkennend. Ieder bedrijf is uniek en heeft zijn specifieke vragen. Dat wat een bedrijf intern aan vaardigheden nodig heeft (met een mooi woord Supply Chain Analytics Capability), hangt af van de acute supply chain-vraagstukken. Met name, hoe urgent is het vraagstuk, met welke frequentie komt het langs, hoe complex is het en met welke onzekerheid is het omgevenDit bepaalt uiteindelijk wat ervoor nodig is aan mensen, aanpak, data en tools. Simpel gezegd: hoe hoger de urgentie, frequentie, complexiteit en onzekerheid, hoe hoger de eisen aan de interne capability zullen zijn.

Het is evident dat, indien een vraagstuk een keer per jaar voorkomt, het niet loont om mensen aan te nemen en te investeren in een standaardmethode, data en tools. Komt een vraagstuk meerdere keren per jaar voorbij, dan ligt het al veel meer in de rede om intern deze capability op te bouwen. Bestaande uit de juiste mensen, standaardaanpak, kwalitatieve data en tools: de vier noodzakelijke pijlers. Zonder mensen geen duurzame oplossing. Zonder standaardaanpak niet schaalbaar. Zonder goede data geen geloofwaardigheid. Zonder goede tools geen goede analyse.

Het is een delicaat evenwicht waarbij het supply chain leadership nog steeds bepaalt welke expertise wel en welke expertise niet in huis moet worden gehaald. Ook dat is gelijk gebleven. Dat wat in huis gehaald moet worden, is echter wel degelijk veranderd.

Bas Groothedde, mede-oprichter en partner bij Argusi