€51 miljoen voor aanpakken disrupties in supply chain

Nederlandse CFO's

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stimuleert bedrijven in handel en logistiek om gezamenlijk de grote disrupties in de supply chains aan te pakken. Het met dit doel opgezette project Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) is inmiddels goedgekeurd door de ministerraad. Voor de uitvoering ervan is een bedrag van 51 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In het kader van het Nationaal Groeifonds werd een aanvraag gedaan om gezamenlijk te bouwen aan een Digitale Infrastructuur Logistiek. Binnen dit project wordt ingezet op de realisatie van een overkoepelende, decentraal georganiseerde data-deel-infrastructuur, de ontwikkeling van nieuwe (digitale) infradiensten, en de uitrol van een ‘transitieagenda’ om minimaal de helft van de Nederlandse bedrijven in de logistieke keten over de digitale streep te trekken.

Betere data en een digitaal volwassen bedrijfsleven moeten zorgen voor een versnelde aanpak van disrupties in supply chains. Een consortium van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol/Cargonaut, Portbase, Evofenedex, TNO en de douane gaat het project uitvoeren. Doel is de meeste betrokken organisaties en specifiek het mkb in actie te laten komen om samenwerking in supply chains sterk te verbeteren door de inzet van beschikbare en nieuwe data.

Data optimaal inzetten

Betrokken partijen bezitten al veel data. Deze hebben, mits goed gebruikt, een grote positieve impact in de hele supply chain. Alleen door samenwerking kunnen partijen de data compleet en optimaal inzetten. Momenteel verschillen data echter vaak van formaat. Door een uniforme standaard wordt uitwisseling echter veel eenvoudiger. Een decentrale infrastructuur én afspraken over een veilige en vertrouwde omgeving voor het delen van data nodigen ook individuele ondernemers uit om hieraan op een laagdrempelige manier deel te nemen.

Van belang bij dit project is dan ook dat het accent ligt op samenwerking en actieve participatie van partijen. Het gaat niet (alleen) om papieren wijsheden of theoretische modellen, maar om concrete projecten die meteen resultaten laten zien, en bovendien informatie en ervaring leveren voor andere partijen om mee te doen en projecten op te starten.

Afhandeling van formaliteiten

Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een container- en een goederenvolgsysteem, waardoor de positie en statussen van goederen in de keten transparant door de hele supply chain kunnen worden gedeeld. Ook bijzonder is de actieve deelname van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de douane die, door zich als ketenpartner op te stellen, grote stappen realiseren in de afhandeling van formaliteiten en het aanjagen van efficiency en duurzaamheid.

Op Schiphol sluit het project aan op de unieke samenwerking in het Smart Cargo Mainport Program. In dit programma wordt onder meer gewerkt aan het beter planbaar maken van het ophalen en afleveren van vracht, zodat vrachtauto’s niet onnodig lang hoeven te wachten. Daarvoor is meer, betere en veilige datadeling nodig.

Het project loopt van medio 2022 tot medio 2027.