ING: lichte groei verwacht voor meeste branches

lichte groei

De meeste bedrijfssectoren maken in 2024 een lichte groei door, verwacht ING Research. Een uitschieter is de IT-sector. Daar zorgen verdere digitalisering én de uitrol van generatieve AI voor aanhoudende groei. Positief is ook dat de industriële productie de bodem lijkt te hebben bereikt. De grootste krimp is te zien in de bouw, voornamelijk doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht.

De IT-dienstensector blijft volgens de vooruitzichten van ING Research ook in 2024 en 2025 harder groeien dan de economie, naar verwachting met respectievelijk 2,5 en 3,0 procent. ‘Deze groei is niet verrassend, want de digitalisering van de economie gaat onverminderd door. Bedrijven zullen daarom hun ICT-uitgaven ook dit jaar weer verhogen, naar verwachting met zo’n 5 procentpunt in West-Europa’, aldus ING.

Ook de snelle vooruitgang op het gebied van generatieve AI biedt de sector kansen, meent ING. Zo zijn de eerste bedrijfssoftwarepakketten met generatieve AI recent gelanceerd. ING verwacht dat veel bedrijven in de tweede helft van dit jaar en eerste helft van volgend jaar zullen beginnen met de implementatie van GenAI in hun bedrijfsprocessen. ‘2024 is voor generatieve AI dus een opstart- en experimenteel jaar, in 2025 zal het bij veel bedrijven up and running zijn. Hierdoor zijn de vooruitzichten voor de sector zonnig.’

Productie in industrie trekt geleidelijk aan

Na een eindejaarsrally in december is de industriële productie in januari weer teruggevallen naar het oude maandniveau van zo’n 7 procent onder de piek uit 2022. Vooral ASML was verantwoordelijk voor de tijdelijke productie-opleving. Het betrof een versnelde uitlevering van chipmachines aan China, voordat de nieuwe exportverboden ingingen. Positief is volgens ING dat de industriële productie de bodem lijkt te hebben bereikt. Binnen de inkoopmanagersindex wijzen de deelreeksen voor nieuwe orders en gerealiseerde productie in maart voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer op aantrekkende activiteit.

Toch is de vraag voorlopig zwak. En er zijn meer zaken die de productie op korte termijn drukken, zoals het einde van de autoproductie in Born, de exportbeperkingen voor chipmachines en de hoge energieprijzen. Voor de wat langere termijn is het beeld rooskleuriger. De afbouw van voorraden mindert vaart en de teruggedrongen inflatie biedt uitzicht op renteverlagingen. ‘De eindvraag trekt daardoor naar verwachting geleidelijk aan. Het herstel van de voor ons land steeds belangrijker wordende halfgeleidermarkt is een ander hoopvol teken dat vooral in 2025 voor extra groei kan zorgen’, aldus ING.

Krimp in bouw dit jaar, maar herstel in 2025

Voor dit jaar verwacht ING voor de bouwproductie de grootste krimp sinds 2013. Volumecijfers van de totale bouwproductie over eind 2023 en begin 2024 laten namelijk al een daling zien. Dit zijn nog de naweeën van hogere bouwkosten en de hogere rente, waardoor ook overbruggingskosten stegen en nieuwbouwwoningen minder aantrekkelijk werden. De woningmarkt trekt echter weer aan en ook de nieuwbouwverkopen nemen sinds eind 2023 weer toe.

Tegenwicht voor de krimp dit jaar biedt de infrasector, waarvoor ING voor 2024 een minimale groei verwacht. Veel grote infraprojecten staan on hold vanwege de stikstofproblematiek, maar de renovatie van infrastructuur en investeringen in het elektriciteitsnet nemen wel toe. ING verwacht voor 2025 daarom weer een licht herstel in de bouw (+1,0%), mits de woningnieuwbouw verder aantrekt. Belangrijk daarbij is dat de vergunningverlening voor nieuwbouw geen roet in het eten gooit en binnen enkele maanden weer gaat toenemen.

Herstel van luchtvracht is hoopgevend

Na een mager jaar voor vrachtvolumes is het vooruitzicht in transport en logistiek nog steeds gemengd. Toch verschijnt er hier en daar groen licht in 2024, meldt ING. Voor de internationale logistiek en de havens begon het jaar woelig met het mijden van de Rode Zee, en de volatiliteit is nog niet weg. Tegelijkertijd belooft dit jaar voor consumentengoederen een normaler en daarmee beter jaar te worden. Dit is al terug te zien in nieuwe groei in e-commerce, waarbij koopkrachtverbetering helpt. En ook verladers in de industrie zien na lastige tijden langzaam weer licht aan de horizon.

De vervoersvraag vanuit opdrachtgevers in de bouwsector staat daarentegen nog wel duidelijk op de rem, wat voor bedrijven in de binnenvaart en het wegtransport merkbaar is. Al met al is er volgens ING nog weinig groei te verwachten, maar zal het algemene perspectief in de loop van 2024 wel iets verbeteren. Herstel in de luchtvracht – vaak een vroege indicator – is daarvan een voorzichtig voorteken. Inclusief het doorlopende herstel van de luchtvaart en het personenvervoer, verwacht ING per saldo een volumegroei van 1 procent in transport en logistiek.

Weinig ruimte voor groei in commercieel vastgoed

Na een periode van afkoeling, verwacht ING dat de prijzen op de commerciële vastgoedmarkt in de eerste helft van 2024 stabiliseren. De ruimte voor hogere prijzen blijft beperkt door de hogere rentes en aanhoudende economische onzekerheden. Een belangrijke factor is allereerst dat de kapitaalmarktrentes dit jaar naar verwachting lager blijven dan de piek van het afgelopen derde kwartaal. De afnemende inflatie en verwachting dat de ECB de beleidsrente gedurende dit jaar geleidelijk aan zal verlagen, spelen hierbij een rol.

Daarnaast helpt de licht aantrekkende economie in dit verband mee om de leegstand van kantoren, winkels en logistiek vastgoed laag te houden. Ook is de structurele schaarste in de huurwoning- en logistieke vastgoedsector een belangrijke stut voor de marktwaarde in deze segmenten, meent ING. Woningbeleggers die vrezen voor de effecten van de middenhuurplannen kunnen er daarnaast voor kiezen huurwoningen aan te bieden op de – alweer aantrekkende – koopwoningmarkt.

2024 wordt mager jaar voor de horeca

De vooruitzichten voor de horeca dit jaar zijn, met een verwachte volumegroei van 1 procent, gematigder dan voorgaande jaren. Door een combinatie van een lage economische groei, licht oplopende werkloosheid en hogere prijzen is de consument dit jaar iets terughoudender wat betreft bestedingen in de horeca. Wel werd in het eerste kwartaal van 2024 bij eetgelegenheden 10 procent meer uitgegeven dan in dezelfde periode in 2023. Dit kwam grotendeels door hogere prijzen, want het volume nam slechts met 2 procent toe. Hogere personeelskosten maken bovendien ook dit jaar verdere prijsverhogingen noodzakelijk.