AI is booming in markt supply chain start-ups

supply chain start-ups

Het technologiegehalte van supply chain start-ups neemt snel toe. Steeds vaker bestaat die technologie uit artificiële intelligentie (AI). En met de razendsnelle opkomst van generatieve AI krijgt deze trend een extra impuls. Dat is een van de conclusies van het webinar van Supply Chain Media over supply chain-innovatie en start-ups. ‘Dat ze inzetten op artificiële intelligentie, zeggen ze echt niet alleen uit marketingoverwegingen.’ 

Door Marcel te Lindert 

GenLots zet artificiële intelligentie in om de materiaalplanning van fabrieken te optimaliseren. De Zwitserse start-up gebruikt data uit het ERP-systeem en rekent daarmee uit wat de juiste bestelhoeveelheid en het juiste bestelmoment is. ‘Dat leidt in de regel tot minder bestelmomenten en dus minder leveringen’, stelt co-CEO Simon Schenker van GenLots.

AB InBev is één van de eerste klanten van GenLots. Deze bierbrouwer beschikte al over een tool voor het plannen van inkooporders, waar GenLots intelligentie aan toegevoegd heeft. Het resultaat: 20 procent minder voorraad en 5 procent minder leveringen. ‘En niet onbelangrijk: het aantal manuele interventies door planners is met 75 procent gedaald’, legt Schenker uit. Bij farmaceutisch bedrijf Merck heeft inzet van de GenLots-oplossing geleid tot ‘slechts’ 5 procent minder voorraad. ‘Maar bij AB InBev is het aantal leveringen met maar liefst 47 procent gedaald. En minder leveringen betekent in dit geval ook minder kwaliteitscontroles. Bij beide bedrijven hebben we miljoenen euro’s bespaard.’

Generatieve artificiële intelligentie

GenLots is allesbehalve uniek. Dat blijkt uit het overzicht van Europese supply chain start-ups dat elk jaar wordt samengesteld door Prequel Ventures, een Duitse investeringsmaatschappij. Om te achterhalen in welke start-ups Prequel moet investeren, probeert het team van medeoprichter Mathias Bosse start-ups zo vroeg mogelijk te detecteren en te volgen. Een steeds groter deel van de 493 gedetecteerde start-ups zet artificiële intelligentie in. ‘En dat zeggen ze niet alleen uit marketingoogpunt. Artificiële intelligentie in het algemeen en machine learning en big data management in het bijzonder vormen daadwerkelijk het hart van veel start-up-oplossingen’, weet Bosse.

Die trend zet in 2024 door. Met meer aandacht voor generatieve artificiële intelligentie (GenAI) zoals we dat hebben leren kennen met ChatGPT. ‘Wij zien steeds meer start-ups die focussen op één specifiek vraagstuk in de supply chain en daarvoor een oplossing ontwerpen. Het gebeurt nog niet zo vaak dat die oplossingen volledig gebouwd zijn rondom GenAI, maar dat gaat veranderen. We kennen een aantal start-ups dat daaraan werkt’, vertelt Bosse, die aangeeft dat dit past in een grotere trend. ‘De eerste start-ups hielden zich vooral bezig met het rechttoe-rechtaan digitaliseren van bestaande processen, denk aan de vele digitale expediteurs. Nu zien we een sterke toename van vernuftige concepten met toepassing van geavanceerdere technologieën.’

Opmars in carbon accounting

Een andere trend is de opmars van start-ups in het marktsegment sustainability & compliance. Dat heeft alles te maken met sterk toenemende regelgeving op dit gebied, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). ‘Wij zien in dit segment zowel het aantal start-ups als het geïnvesteerde vermogen sterk groeien. In totaal hebben deze starters nu 390 miljoen dollar opgehaald’, verklaart Bosse. Hij krijgt bijval van Martijn Lofvers, webinar-host en chief trendwatcher van Supply Chain Media: ‘In dit segment vinden we twee soorten start-ups: bedrijven die zich concentreren op productpaspoorten en de herkomst van grondstoffen én bedrijven die zich bezighouden met carbon accounting, met name het verzamelen van data over scope 3-emissies.’

Supply Chain Media publiceert elk jaar de Maturity Matrix van Europese supply chain start-ups, waarin voor carbon accounting een aparte, rijk gevulde kolom is aangemaakt. Helemaal nieuw is de kolom voor returns management, waarin start-ups staan die oplossingen voor de retourproblematiek in e-commerce ontwikkelen. Extra aandacht vraagt Lofvers voor de kolom demand planning & forecasting. ‘Deze discipline leent zich goed voor de inzet van machine learning. Wij zien veel toepassingen daarvan op de markt komen.’

Seinen weer op groen

Voor al deze beginnende bedrijven lijkt 2024 een beter jaar te worden dan 2023, volgens onderzoek van Supply Chain Media onder start-ups. Twee jaar geleden waren start-ups vrij optimistisch over hun commerciële pijplijn en het gemak om klanten te vinden. Vorig jaar was de stemming somber, omdat veel klanten andere beslommeringen hadden en omdat het kapitaal niet meer voor het oprapen lag. ‘Voor dit jaar staan bijna alle seinen weer op groen. Alleen het verwerven van nieuw kapitaal blijft lastig. Daarvoor staat het sein weliswaar niet meer op rood, maar wel op oranje’, weet Lofvers.

Schenker kan zich goed vinden in de uitkomsten. ‘Door de pandemie is de belangstelling voor supply chain gegroeid, en dus ook voor innovatie op dat terrein. Maar lange tijd waren bedrijven vooral druk met de disrupties in hun supply chain. Wat dat betreft lijkt 2024 een beter jaar te worden met meer interesse in start-ups. En met meer tijd om te werken aan start-up-oplossingen. Maar het blijft belangrijk om binnen die bedrijven met de juiste personen te praten – de personen die daadwerkelijk geld kunnen vrijmaken.’

Initiatief van supply chain-directeuren

Dat het voor start-ups belangrijk is om met de juiste mensen te spreken, wordt beaamd door Peter Schram van Breakthrough Advisory. Hij volgt de startersmarkt op de voet en heeft het afgelopen jaar meerdere bedrijven geïnterviewd over de samenwerking met start-ups. ‘Wat opvalt in die interviews is dat het initiatief vaak afkomstig is van supply chain-directeuren. Die lopen in hun werk tegen een concreet probleem aan dat ze snel willen oplossen.’

Sneller dan mogelijk is via de tijdrovende, bureaucratische procedures die bedrijven daar gewoonlijk voor hanteren. Supply chain-directeuren willen geen maandenlange trajecten met stuurcommissies voor het selecteren van software en ingewikkelde procedures voor het aanvragen van budgetten. Schram: ‘Start-ups maken het mogelijk om snel aan de slag te gaan. Vanwege hun snelheid en flexibiliteit, maar ook vanwege het prijsmodel dat grote investeringen overbodig maakt.’