Industrie en logistiek hebben uiteenlopende strategische agenda

Industrie en logistiek strategische agenda

De arbeidsmarkt is het meest besproken onderwerp onder directies in Nederland. In recent onderzoek door adviesbureau Berenschot zegt 45 procent dat de arbeidsmarkt de grootste impact heeft op de bedrijfsstrategie. Binnen de industrie scoort innovatie en disruptie met 42 procent als meest impactvolle aspect; bij logistieke bedrijven behaalt juist digitalisering zo’n zelfde percentage als het gaat om het aspect met de meeste impact.

De bedrijfsstrategieën van productiebedrijven en logistiek dienstverleners lopen behoorlijk uiteen, blijkt uit het onderzoek. De industrie focust op Product Leadership, het beste product, en in iets mindere mate Customer Intimacy, de beste totaaloplossing. De logistieke bedrijven kiezen als bedrijfsstrategie voornamelijk voor Operational Excellence, de oplossing met de laagste kosten. Met deze strategie concurreren logistiek dienstverleners voornamelijk op prijs, terwijl hun industriële opdrachtgevers een andere bedrijfsstrategie hanteren.

Volgens Meindert Flikkema, senior managing consultant bij Berenschot, weten succesvolle productiebedrijven niet alleen alles van hun producten, maar ook waarom klanten die kopen, waar en waarvoor ze het product gebruiken en ook hoe ze dat doen: dat laatste bij voorkeur continu.

‘Die wetenschap is een bron van inspiratie voor productinnovatie en -modularisatie en de ontwikkeling van, steeds vaker schaalbare, digital services. Die services zijn erop gericht de totale eigendomskosten van het product te minimaliseren of de bijdrage van productiemiddelen aan de waardecreatie voor klanten van klanten te optimaliseren. Customer Intimacy is een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam Product Leadership. Pas als je weet waarom, waar, waarvoor en hoe klanten jouw product gebruiken, krijg je de kans om voor hen duurzaam het verschil te maken, met bestaande en nieuwe producten.’

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft bij veel bedrijven beperkt tot de interne organisatie, blijkt uit het onderzoek door Berenschot. Het hoofddoel is het verduurzamen van de eigen organisatie. Maatschappelijke betrokkenheid staat bovenaan, gevolgd door (het gebruik en opwekken van) duurzame energie. Bij ruim een derde van de organisaties richt duurzaamheid zich ook op opleiding en ontwikkeling van medewerkers, hun gezondheid en levensstijl en grondstof- en materiaalgebruik. Nog eens een derde van de organisaties ontwikkelt duurzame producten en diensten.

Slechts een kwart van de organisaties geeft aan dat duurzaamheid ook betrekking heeft op het externe speelveld. Een beperkt aantal bedrijven richt zich op verduurzaming van de hele keten. Hiermee is volgens Berenschot wel vaak de meeste impact te maken. Het gaat hier ook om de samenwerking die noodzakelijk is voor het bewerkstelligen van circulariteit: innovatie van producten, hergebruik van materialen, opzetten van inzameling en verwerking van afvalstromen.

Belangrijkste Sustainable Development Goals

Op de vraag wat de belangrijkste Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn, antwoorden logistieke en industriële bedrijven enigszins verschillend. Logistieke bedrijven vinden industrie-innovatie en infrastructuur met 42 procent het belangrijkste duurzaamheidsdoel, gevolgd door klimaatactie met 38 procent en eerlijk werk en economische groei met 35 procent. Ook de industrie noemt industrie-innovatie en infrastructuur als voornaamste duurzaamheidsdoel met 35 procent, maar daarna volgt goede gezondheid en welzijn met 26 procent. De vraag rijst of de SDG’s voor productiebedrijven en logistiek dienstverleners wel praktisch zijn om tot de noodzakelijke verduurzaming van de hele keten te komen.

Groeiverwachtingen

De groeiverwachtingen onder de respondenten van het Berenschot-onderzoek zijn over de volle breedte positief. Binnen de industrie en handel is de meeste groei te zien, circa de helft van de organisaties verwacht meer dan 10 procent groei in deze sectoren. Ondanks de problemen in de supply chain en de stijgende energieprijzen blijkt de industrie nog volop positief naar de toekomst te kijken. Het onderzoek is echter uitgevoerd vóór het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Mogelijk heeft dit dus nog wel gevolgen voor een aantal sectoren.