Teruggang in Nederlandse industrie opnieuw minder groot

Nederlandse industrie

En weer was de teruggang in de Nederlandse industrie in maart minder groot dan de maand ervoor. Net zoals dat in de afgelopen drie maanden ook steeds het geval was. Bovendien nam de productieomvang na ruim een jaar weer toe en steeg het aantal nieuwe orders voor het eerst in twintig maanden. In combinatie met een tweede achtereenvolgende maand met banengroei, steeg de Nevi Inkoopmanagersindex hierdoor verder in de richting van de ‘neutrale’ grens van 50.0. 

De bedrijven verkleinden overigens nog wel hun voorraden. Ook was er sprake van een lichte daling van het optimisme over de toekomstige productieomvang. De Inkoopmanagersindex ging hierdoor van 49.3 in februari naar 49.7 in maart. Dat betekent dat de bedrijvigheid nog maar heel licht afneemt. ABN-Amro verwacht dan ook een langzaam herstel naar een score boven de ‘neutrale’ 50 vanaf het tweede kwartaal.

De buitenlandse vraag was na de hernieuwde stijging in februari ook in maart groter. Dit betrof vooral orders van Europese klanten en was de grootste toename in bijna twee jaar. In reactie hierop vergrootten de Nederlandse producenten in maart hun productieomvang. Dit was de eerste stijging in iets meer dan een jaar, al bleef deze bescheiden.

Verbeterd economisch klimaat

‘Voor het eerst sinds twintig maanden groeit het aantal nieuwe orders voor de industrie. Respondenten van de Nevi Inkoopmanagersindex van de Nederlandse industrie geven aan dat deels door nieuwe (Europese) projecten en het verbeterde economische klimaat de vraag naar industriële producten is gestegen’, meldt David Kemps, sector banker Industrie bij ABN-Amro.

Ondanks de hogere productievereisten bleven de bedrijven in maart hun inkoopactiviteiten verkleinen. Deze daling was echter beperkt. De kleinere hoeveelheid ingekocht materiaal was grotendeels het gevolg van terughoudendheid van bedrijven met betrekking tot de voorraadniveaus. De materiaalvoorraad was in maart voor de veertiende maand op rij kleiner.

De levertijden voor bestelde goederen waren ondertussen opnieuw korter. Er was sprake van een minder grote druk op de capaciteit bij leveranciers en dit leidde tot een verbetering van de prestaties van leveranciers in maart. Het grotere aantal nieuwe orders resulteerde ook in een toename van de personeelsbestanden.

Groot vertrouwen fabrikanten

‘Wat vooral opvalt, is het grote vertrouwen van de fabrikanten. Ondanks de oorlogen, de aanhoudende geopolitieke spanningen en de beperkte daadkracht van een demissionair kabinet, verwachten de fabrikanten een groeiende bedrijvigheid in de industrie’, meldt sector banker Kemps.

De score van 65.9 op de sub-index ‘Toekomstige productie’ illustreert volgens hem ook het grote optimisme van de industriële ondernemers in geplande uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in productiemiddelen, nieuwe projecten en groeivoorspellingen van belangrijke afnemers.

Het vertrouwen in de toekomst en de toename van nieuwe orders komt daarnaast ook tot uiting in de personeelscijfers, aldus Kemps. ‘In de tweede maand op rij is er een aanwas van nieuw personeel en zijn veel openstaande vacatures ingevuld.’

Herstel naar score boven de 50

De reden dat de Nevi Inkoopmanagersindex nog niet door de neutrale score van 50 breekt, ligt vooral aan de hoge voorraadniveaus van zowel grondstoffen als halffabricaten. Kemps: ‘Dit is echter tijdelijk van aard en ABN-Amro verwacht dan ook een langzaam herstel naar een score boven de 50 vanaf het tweede kwartaal.’