Helft Europese vervoerders verwacht dit jaar dalende transportprijzen

vervoerders

Bijna de helft van alle Europese vervoerders (48%) denkt dat de transportprijzen in 2020 zullen dalen; bijna 40 procent verwacht ook een algemene daling in de activiteiten. Dat blijkt uit een nieuwe Europese vervoerdersenquête van Transporeon onder meer dan 1200 wegvervoerders. Zij erkennen daarnaast ook steeds meer het voordeel van spotmarktactiviteiten als onderdeel van de activiteitenmix. Ook is er dringende behoefte aan betere milieugegevens: 43 procent van de vervoerders blijkt namelijk niet in staat de eigen CO2-uitstoot te berekenen.

Transportbedrijven over het hele Europese continent verwachten dat ze nog vele maanden de impact van de wereldwijde pandemie zullen voelen. Terwijl in 2019 bijna 70 procent van de vervoerders nog een groei rapporteerde, verwacht minder dan een derde van hen een positieve ontwikkeling in 2020. Ook ging 70 procent van de respondenten in 2019 nog uit van een verhoging van de transportprijzen; dit jaar zegt maar iets meer dan 20 procent van de wegvervoerders een prijsstijging te verwachten.

Vervoerders maken steeds meer gebruik van spotmarkttransporten

‘Hoewel de wereldwijde vooruitzichten erg somber zijn, zien we wel dat marktspelers positieve actie ondernemen om zich aan te passen. Dit gebeurt vooral via de mogelijkheden van digitale platformtechnologie’, zegt Thomas Einsiedler, Chief Product Officer bij Transporeon. ‘Uit de resultaten blijkt dat bijna alle vervoerders voordeel zien in het combineren van langetermijncontracten met spotmarktactiviteiten. Terwijl 8 procent van de vervoerders in 2019 uitsluitend een beroep deed op langetermijncontracten, is dat cijfer dit jaar gedaald tot 4 procent.’

Einsiedler: ‘Door gebruik te maken van de spotmarkt naast transporten waarvoor langetermijncontracten zijn aangegaan, profiteren verladers van de extra flexibiliteit en frequente prijsvoordelen van kortetermijncontracten. Tegelijkertijd kunnen vervoerders hun routeplanning optimaliseren en lege ritten vermijden, die niet alleen onrendabel zijn, maar ook bijdragen aan files, lawaai en CO2-uitstoot.’

Veel vervoerders kunnen uitstoot nog steeds niet berekenen

Ondanks de lage brandstofprijzen en een moeilijke economische situatie gebruiken de Europese vervoerders verschillende strategieën om hun brandstofverbruik te optimaliseren. Het monitoren van het brandstofverbruik, opleidingen in eco-driving en optimaliseren van transportroutes zijn enkele van de maatregelen die een meerderheid van de respondenten op dit vlak neemt.

Opmerkelijk is dat de resultaten van de enquête wijzen op grote problemen bij het berekenen en rapporteren van transportgerelateerde CO2-uitstoot. Van de ondervraagde Europese wegvervoerders zei 43 procent dat ze momenteel hun transportgerelateerde uitstoot niet kunnen berekenen. Iets minder dan een derde meldde geen analyses van klantgerelateerde uitstoot openbaar te kunnen maken. Anderzijds zoeken volgens 72 procent van de vervoerders minder dan één op de tien verladers actief naar informatie over hun CO2-uitstoot.

Dringende behoefte aan digitale investeringen

Volgens Stephan Sieber, CEO van Transporeon, is het absoluut essentieel dat transportbedrijven, maar ook overheden, blijven investeren in digitalisering en datagestuurde infrastructuur. ‘Dit komt tot uiting in de enquêteresultaten: driekwart van alle vervoerders meent dat digitalisering hun bedrijfssituatie zal verbeteren. En we zien het ook in de verhoogde opname van spotmarktkansen, die slechts mogelijk worden door een verbeterde digitale technologie. Ik ben ervan overtuigd dat de digitale technologie in de komende jaren de sector niet alleen efficiënter zal maken, maar ook een centrale rol zal spelen in het beheren van de ecologische impact. Het is duidelijk dat we op dat gebied nog veel werk hebben’, aldus Sieber.