TMM: forse capaciteitstoename maar slechts lichte daling transportprijzen

Uber Freight

Na dramatische tekorten in 2017 groeide de wegtransportcapaciteit in Europa in het derde kwartaal van 2018 opnieuw met dubbele cijfers. Toch daalden de transportprijzen met maar 2,8 procent. En hoewel er deze zomer aanzienlijk meer capaciteit op de markt was, werd vervoer in het derde kwartaal van 2018 zelfs 3 procent duurder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de 37e editie van de Transport Market Monitor (TMM) van Transporeon en TIM Consult.

De cijfers op een rijtje: in het derde kwartaal van 2018 steeg de beschikbare transportcapaciteit met 15,8 procent in vergelijking met het vorige kwartaal. De capaciteitsindex bedroeg 81.2. Een jaar eerder was de index nog 67.4, wat een stijging betekent van 20,4 procent. De prijsindex zakte in het derde kwartaal van 2018 naar 104.9, een daling van 2,8 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van dit jaar. De prijsindex was 3 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2017. De dieselindex vertoonde een stijging van 4 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2018.

Het rapport maakt duidelijk dat sinds mei de beschikbare capaciteit voor wegvervoer elke maand is toegenomen. ‘Hoewel dit op dezelfde lijn ligt als de ontwikkeling in dezelfde periode van 2017, zijn de transportcapaciteiten dit jaar sinds mei veel sterker toegenomen dan vorig jaar’, zegt Jan Rzehak, Director Business Consulting bij de Transporeon Group. ‘Zoals verwacht was de groei vooral zichtbaar in de vakantiemaanden juni, juli en augustus. In september viel het capaciteitsniveau terug tot dat van juni, maar niet zo sterk als in de herfst van 2017. Dit is een significant verschil met de ontwikkelingen van vorig jaar.’

Industriële productie gedaald

‘De ontwikkeling geeft aan dat we teruggaan naar het niveau van de jaren voor 2017, toen er meer capaciteit beschikbaar was op de markt’, zegt Oliver Kahrs, Managing Director van TIM Consult. ‘Een reden daarvoor kan zijn dat de economische groei aan kracht verliest. Volgens het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie (Eurostat) is de industriële productie in het eurogebied met 0,3 procent gedaald van augustus tot september. Voor het komende jaar heeft de Europese Commissie zijn voorspellingen voor economische groei in de eurozone verlaagd, in de eerste plaats voor Frankrijk, Duitsland en Italië. Volgens de Duitse raad van economische experts hebben de problemen in de automobielindustrie met de WLTP, de nieuwe emissietest-procedure, dit jaar de groei in het derde kwartaal vertraagd’, aldus Kahrs.

Transportprijzen dalen maar langzaam

Hoewel de capaciteitssituatie op de transportmarkt is verlicht, zijn de transportprijzen maar licht gedaald. ‘Sinds juni zijn de transportprijzen geleidelijk aangepast aan het niveau in 2017. Maar toen gebruikten de vervoerders het capaciteitstekort om hun prijzen merkbaar te verhogen. Ondanks het recente herstel van de capaciteit, blijven de prijzen op dit hogere niveau. De ontwikkeling van de dieselprijs kan daar de oorzaak van zijn. De Transport Market Monitor toont dat de dieselprijsindex in het derde kwartaal van 2018 met 4 procent toenam ten opzichte van het tweede kwartaal’, meldt Kahrs.