Wegvervoer Europa: sterk dalende capaciteit en stijgende prijzen

tolheffing Duitsland

De capaciteit van het wegvervoer maakte in december 2020 met -16,4 procent een forse daling door in vergelijking met een maand eerder. De Europese index voor de spotmarkt staat nu op 85.9 punten. Er was aanzienlijk minder capaciteit op de markt beschikbaar in vergelijking met het voorgaande jaar. De capaciteitsindex daalde dan ook met 16 procent ten opzichte van december 2019. Wel stegen tussen november en december de transportprijzen met 3,9 procent. Ten opzichte van december 2019 was echter sprake van een daling van 2,7 procent.

De veranderingen blijken uit een update van de Transport Market Monitor (TMM) van vrachtuitwisselingsplatform Transporeon en adviesbureau Tim Consult, gebaseerd op de data tot 7 januari 2021.

Vooral op de door de brexit beïnvloede corridor tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is sprake van een aanzienlijke daling van de capaciteit en een stijging van de prijzen. De wegtransportcapaciteit van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk heeft met 58.8 indexpunten het laagste punt bereikt in twee jaar tijd. Dit komt overeen met een enorme daling van 39,4 procent ten opzichte van de maand ervoor.

De prijzen zijn in dezelfde periode sterk gestegen (+34,8%), met een piek van 154.3 indexpunten: de grootste stijging in twee jaar. In vergelijking met december 2019 daalde de transportcapaciteit met 22,1 procent, terwijl de prijzen met 51 procent stegen.

De transportcapaciteit en de prijzen voor goederen die van Duitsland naar het Verenigd Koninkrijk worden vervoerd, laten beide een vergelijkbare ontwikkeling zien. De transportcapaciteit vertoonde tussen november en december 2020 met -29,7 procent een daling van 85.3 indexpunten; de laagste in twee jaar tijd. Tegelijkertijd zijn de prijzen sterk gestegen met 41,2 procent tot 153.9 indexpunten; de hoogste in twee jaar tijd.

Capaciteit auto-industrie gedaald

In de Europese auto-industrie is de capaciteit van het wegvervoer gedaald met 17,9 procent in december 2020 ten opzichte van november 2020, met een dieptepunt in twee jaar tijd van 72.3 indexpunten. De prijzen blijven een positieve trend volgen sinds mei 2020, met een piek van 105.6 indexpunten. Dit komt overeen met een stijging van 1,8 procent in december 2020 ten opzichte van de maand ervoor.

In de sector chemie en life sciences is de capaciteitsindex van het wegtransport sterk gedaald met 14,6 procent tot 96.2 punten in december 2020 ten opzichte van de voorgaande maand. In dezelfde periode zijn de prijzen in de sector met 13,5 procent gestegen.

De vervoerscapaciteit in de staalindustrie is tussen november en december 2020 aanzienlijk gedaald met 22,5 procent. Tegelijkertijd bereikten de prijzen een hoogtepunt in twee jaar tijd van 111.2 punten. Sinds mei 2020 kan in de staalindustrie een stabiele trend van gestaag stijgende transportprijzen worden waargenomen. Alleen al van november tot december 2020 zijn de prijzen gestegen met 8,7 procent.

Brexit-impact

Oliver Kahrs, Managing Director van Tim Consult, een dochteronderneming van Transporeon, zegt de stijgende prijzen en dalende transportcapaciteit voorspeld te hebben. ‘Hoewel dit voor het einde van het jaar misschien normaal is, kan het niet helemaal worden verklaard door de kerstperiode. De transportcapaciteit is buitengewoon gedaald tussen het Europese continent en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de prijzen op deze route stijgen. De brexit heeft duidelijk een impact. In het eerste kwartaal van 2021 verwachten we echter een algemeen herstel van de transportcapaciteit in heel Europa’, aldus Kahrs.

wegvervoer