Goederenvervoer VK in 2020: een overzicht

no-deal brexit

De nieuwe regels en vereisten voor het exporteren naar en importeren vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) gaan in per 1 januari 2021. Nu behalve het Britse Hogerhuis ook de Europese Unie (EU) de brexit-wet van premier Johnson heeft goedgekeurd, ligt deze datum vast. Extra belangrijk dus om te weten wat deze afspraken betekenen voor het goederenvervoer.

Met de goedkeuring van het uittredingsakkoord treden alle afspraken die erin zijn opgenomen in werking. Het VK zal vanaf 31 januari geen EU-lid meer zijn. Voor de EU-lidstaten valt het vanuit handelsoogpunt op dat moment onder de categorie ‘derde land’. Met derde landen is vrijhandel niet mogelijk en gaat invoer en uitvoer van goederen gepaard met douaneaangiften en importheffingen. Dat meldt general manager Richard Groenendijk van AEB Nederland, leverancier van software voor douaneafhandeling.

In het uittredingsakkoord is echter ook een overgangsperiode opgenomen waarin onderhandeld kan worden over de details van onder meer een nieuwe handelsrelatie of een handelsakkoord. Tijdens deze hele periode blijven de EU-regels en -wetten van kracht, waaronder dus ook de vrije handel van goederen. Al die tijd verandert er voor de handel dus niets, aldus Groenendijk.

De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020 om middernacht. Aan die datum wordt ook niet meer getornd nu zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis de brexit-wet heeft aangenomen. Groenendijk: ‘Deze wet is onder andere een vertaling van de afspraken van het uittredingsakkoord naar lokale wetgeving. Daarin is dus ook opgenomen dat uitstel na 31 december 2020 niet mag. Van de uitstelmogelijkheid tot eind 2022 die de EU aanbiedt, kan het VK dus geen gebruik meer maken.’ Nieuwe handelsafspraken zullen dan ook in werking treden op 1 januari 2021.

Meerdere scenario’s mogelijk vanaf 1 januari 2021

goederenvervoerVoor de EU-landen en het VK is het belangrijk dat de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode slagen, omdat daarmee onder meer de handel tussen de betrokken landen kan worden gecontinueerd. Groenendijk (foto): ‘Als het lukt om overeenstemming te bereiken over de handelsafspraken – hiertoe behoren ook douaneprocedures en invoerrechten – zullen die vanaf 1 januari 2021 gelden. De post-brexit-relatie is met een dergelijke handelsovereenkomst volgens velen op de best mogelijke manier geregeld.’

Mocht het niet lukken om tijdens de overgangsperiode overeenstemming te bereiken over de toekomst, dan zal dat de handel tussen de landen niet aantrekkelijker maken. Het VK kan in dat geval terugvallen op regels van de World Trade Organisation (WTO), waarin ook handelsbepalingen zijn opgenomen. De tarieven van invoerrechten vallen daar ook onder, aldus Groenendijk.

Nu voorbereiden

Nieuwe afspraken voor het importeren en exporteren van goederen tussen een EU-land en het Verenigd Koninkrijk gaan dus in per 1 januari 2021. Veranderingen waarvoor nu al voorbereidingen getroffen kunnen worden, zijn bijvoorbeeld de zaken die niet afhankelijk zijn van de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode. En ook de bedrijven die nu al handelen met een land buiten de EU, komen voor veranderingen te staan, laat Groenendijk weten. ‘De gevolgen van de brexit hebben dus betrekking op iedereen. Als u nu begint, voorkomt u dat te laat bent’, aldus Groenendijk. Een stappenplan is te vinden in de ‘Brexit-toolkit’, maar bijvoorbeeld ook de Nederlandse douane deelt handige tips.