Energiecrisis risicovol voor industriële groei

energiecrisis

De groei van de Nederlandse industrie verloopt steeds trager. Volgens de Inkoopmanagersindex van de Nevi is sprake van de kleinste toename van nieuwe orders in twee jaar tijd. ‘Hoewel het herstel van supply chains en de grote orderportefeuilles kunnen helpen de productie op peil te houden, nemen de risico’s duidelijk toe’, zegt Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN-Amro. Met name de energiecrisis is zo’n risico. 

De Nevi Inkoopmanagersindex is opnieuw gedaald, van 55.9 in juni naar 54.5 in juli; de laagste score in twintig maanden. Vooral de groei van het aantal nieuwe orders was zwak. ‘De groeivertraging van de Nederlandse industrie lijkt vooral te worden veroorzaakt door vertragende groei van de vraag vanuit het buitenland. De index voor de nieuwe exportorders noteert 50.4, wat betekent dat de internationale vraag naar Nederlandse industriële producten nauwelijks meer toeneemt’, meldt Swart. Ook uit voorlopige cijfers van S&P Global blijkt dat de industriële productie in de eurozone in juli is gedaald. Vooral in Duitsland, Nederlands grootste handelspartner.

Orderportefeuilles nauwelijks gegroeid

Behalve het negatieve internationale beeld wijzen ook verscheidene andere indicatoren erop dat de situatie verder kan verslechteren. Zo zijn volgens Swart de orderportefeuilles in juli nauwelijks nog gegroeid. De voorraden gereed product zijn juist sterk gestegen; maar liefst 21 procent van de ondervraagde bedrijven zag deze toenemen.

‘Dit zijn duidelijke tekenen van zwakkere vraag, ook omdat supply chains nog steeds ontregeld zijn en de productie remmen. Als de vraag naar industriële goederen de komende maanden afneemt en supply chains verder herstellen, kunnen orderportefeuilles gaan krimpen. Gelukkig hebben veel ondernemingen sinds eind 2020 een flinke portefeuille openstaande orders opgebouwd, met name producenten van kapitaalgoederen’, aldus Swart.

Tekort aan aardgas

Hoewel het herstel van supply chains en de grote orderportefeuilles kunnen helpen de productie op peil te houden, nemen de risico’s volgens de sectoreconoom duidelijk toe. Swart: ‘De energiecrisis veroorzaakt nog altijd hoge inflatie, die gevolgen heeft voor de vraag. Bovendien kan de industriesector bij een tekort aan aardgas op rantsoen worden gezet. Met name in Duitsland, wat supply chains opnieuw zou ontregelen en de vraag verder kan doen afnemen.’