Een nieuw tijdperk

nieuw tijdperk

Het zijn uitdagende tijden voor supply chain-organisaties. Er is een tekort aan grondstoffen, havens sluiten tijdelijk, containerprijzen schieten de lucht in en aan personeel is niet te komen. Klanten hebben hieraan geen boodschap, die willen gewoon snel worden beleverd. Druk op beschikbaarheid in combinatie met schaarste van goederen en resources leidt tot een verschuiving in voorraadmanagement.

In de beginjaren van dit millennium was voorraadbeheer veelal gericht op het vrijmaken van kapitaal. De prijs van kapitaal was immers hoog en er was veel winst te halen. Het plaatsen van inkooporders en het bevoorraden van vestigingen deden de meeste bedrijven nog ‘op gevoel’ en met houtje-touwtjesystemen. Voorraadbeheer was een nieuwe discipline en we gingen vol in de aanval om overtollige voorraad uit de keten weg te snoeien. Dit had direct impact op de bottom line en dus op de winst.

Vanaf 2010 begon de focus te veranderen. E-commerce kwam op en er moesten meerdere verkoopkanalen en grote assortimenten worden gemanaged. In plaats van kapitaalkosten werd het optimaliseren van beschikbaarheid – per product en per kanaal – de nieuwe heilige graal. Organisaties werden omnichannel-bedrijven die de klant, of die nu online of offline bestelde, precies op tijd, vanuit het juiste voorraadpunt het gewenste product moesten bieden.

Focus naar efficiency

En nu begint de focus opnieuw te veranderen. Door de wereldwijde schaarste en het nijpend tekort aan personeel verschuift deze van beschikbaarheid naar efficiency. Je kunt nog zo goed uitrekenen hoeveel voorraad er nodig is, op een locatie of in een kanaal, als je de spullen door leverperikelen niet hébt, of je krijgt ze niet op tijd je dc uit omdat je simpelweg geen handjes of wielen hebt, dan verandert het spel. Dan word je in de verdediging gedrongen.

Defensief voorraadbeheer is gericht op het managen van schaarste. Het risico op out-of-stock zo sturen dat de impact op de marge minimaal blijft. Forecasts moeten superbetrouwbaar zijn en voorraad wil je flexibel toewijzen aan het kanaal met de grootste verkoopkans en de hoogste marge. Winkels en verkooplocaties wil je pas zo laat mogelijk replenishen, maar tegelijkertijd moet je ‘dikke stromen’ creëren om de schaarse magazijncapaciteit niet te overvragen. Dat is tegenstrijdig met elkaar en dus complex, maar het is wel de uitdaging waar we voor staan.

Het besturen van voorraad is van offensief naar defensief gegaan. Welkom in het nieuwe tijdperk.

Peter Bocken, directeur Slimstock Retail