Retail in de marge-spagaat

retailer

De traditionele, lineaire supply chain bestaat niet meer. Producenten leveren nu ook direct aan consumenten, b2b en b2c gaan naadloos in elkaar over en de ’traditionele retailer’ levert naast offline en online inmiddels ook via markplaatsen en zelfs via andere retailers. Om al die verschillende verkoopkanalen goed te bedienen, is het aantal voorraadpunten – en daarmee het aantal goederenbewegingen – explosief gestegen.

We zijn met z’n allen echter niet significant méér gaan consumeren. Afzetstromen verwateren, zeker wanneer je beseft dat dezelfde consumptie wordt gerealiseerd met een groter assortiment. Dunnere stromen zijn volatiel en onvoorspelbaar. Om deze onzekerheid op te vangen, moeten bedrijven meer voorraad aanhouden en dreigen supply chain-kosten te exploderen. En dat terwijl de marges voor retailers toch al flink onder druk staan. Ziehier de marge-spagaat.

Maar er is goed nieuws. Ons vakgebied biedt een aantal fantastische instrumenten om deze marge-spagaat te beperken. Een betere vraagvoorspelling is hiervan de belangrijkste. Voor forecasting komen steeds betere technologische middelen beschikbaar zoals Advanced Analytics en artificial intelligence (AI). Goede toepassingen zie je op het vlak van demand cleansing, promotie-forecasting en het forecasten van productintroducties. Maar ook met ketenintegratie is nog heel veel te winnen. Door het delen van data tussen ketenpartners krijgen bedrijven beter inzicht in hoe de vraag zich (verderop) in de keten ontwikkelt.

Andere manier om de marge-spagaat te doorbreken

Slaagt u er niet in om de forecast-betrouwbaarheid te verbeteren, dan is er ook nog een heel andere manier om de marge-spagaat te doorbreken: zorg dat u responsiever wordt. Als u erin slaagt uw leadtimes te verkorten of schakels in de keten over te slaan, is het minder noodzakelijk om goed te voorspellen. Als u met 3D-printing gaat werken, hoeft u misschien wel helemaal niet meer te forecasten!

Bedrijven voor wie dit allemaal geen optie is, kunnen sowieso hun responsiviteit vergroten door sneller de juiste voorraadbeslissingen te nemen. Door automatische business rules te introduceren, zien wij dat bedrijven veel sneller en consistenter kunnen reageren op veranderingen in de vraag. Door tijdig op te schalen, kunnen ze meer omzet pakken en door op het juiste moment voorraad af te bouwen, verlagen ze hun kosten en voorkomen ze overtollige voorraad. In een complexer wordende supply chain houdt u zo toch uw marges overeind.

Peter Bocken, directeur Slimstock Retail