Duurzaamheidsbeleid Heineken in dienst van de business

Alle inspanningen voor een betere, schonere en gezondere wereld staan bij bierbrouwer Heineken in dienst van het bedrijfsbelang. Michael Dickstein, wereldwijd verantwoordelijk voor het duurzaam-heidsbeleid van de brouwer, draait er in het FD van 7 april 2016 niet omheen: ‘Alles moet direct of indirect een bijdrage leveren aan de onderneming.’

Dickstein gaf zijn visie in een toelichting op het op 6 april gepresenteerde duurzaamheidsverslag van Heineken. In het verslag rapporteert het Amsterdamse concern over de voortgang op het gebied van bijvoorbeeld water- en energiebesparing, verantwoord alcoholgebruik en leveranties van grondstoffen door boeren uit de regio’s waar ook de brouwerijen zijn gevestigd.

Critici zijn van mening dat Heineken duurzaamheid vooral inzet voor eigen gewin; het zou zo slechts lippendienst bewijzen aan het thema. Dickstein ziet dat anders. ‘Als je wilt dat de duurzaamheidsagenda ook duurzaam geborgd is in een bedrijf, dan moet die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de ondernemingsdoelstellingen. Met al het andere bewijs je slechts lippendienst aan het onderwerp.’

Duurzaamheidsresultaten

Uiteindelijk moet Heineken ook worden afgerekend op de duurzaamheidsresultaten, meent Dickstein, daarbij verwijzend naar het jaarverslag. En dat maakt bijvoorbeeld melding van een daling van het energieverbruik sinds 2010 met 8 procent, waar de afzet met 43 procent groeide. Ook het waterverbruik per hectoliter bier daalt: van een vertrekpunt van 5 hectoliter naar 3,5 hectoliter in 2020.

‘In 2015 hebben we het merendeel van de doelstellingen gehaald, maar nog niet alle. En daar ben ik hartstikke blij mee. Het laat zien dat onze doelen geen wassen neus zijn’, aldus Dickstein in het FD.