Digitaliseringsscan helpt transportbedrijven stappen te zetten naar datagedreven onderneming

digitaliseringsscan

De digitaliseringsgraad bij de Nederlandse transportbedrijven mag wel wat omhoog, menen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Logistics Community Brabant (LCB). Inzet van de digitaliseringsscan – een tool die bedrijven inzicht geeft in hun digitaliseringsstatus – moet daarbij gaan helpen.

De ontwikkelingen op het gebied van automatisering en datagedreven werken nemen in transport en logistiek een enorme vlucht. Het is voor (mkb-)bedrijven dan ook nauwelijks bij te houden welke acties ondernomen moeten worden om in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt, de eisen en wensen van klanten en de regelgeving en optimalisatie van eigen processen. De digitaliseringsscan biedt uitkomst en geeft bedrijven een helder beeld van alle aspecten die een rol spelen bij digitalisering van de bedrijfsvoering.

Innovatieproject

De digitaliseringsscan werd ontwikkeld in het innovatieproject Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI). De scan is de afgelopen twee jaar door LCB al succesvol uitgevoerd bij zo’n zeventig transportbedrijven in Zuid-Nederland. De samenwerking met TLN biedt de mogelijkheid om nog eens honderd bedrijven in heel Nederland te ondersteunen met een scan. Een overeenkomst hiertoe werd recent door Stephanie Wagenaar van TLN en Daan Quaars van LCB ondertekend (foto).

Bas Holland, business developer bij LCB: ‘De digitaliseringscan brengt in kaart waar ondernemingen staan als het gaat om digitalisering. De scan richt zich op data en ICT bij bedrijven met warehousing- en transportoperaties. Met behulp van een statusdashboard en een praktisch actieplan gaan wij in gesprek over de uitkomsten en implementatie.’

Speerpunt

Volgens Stephanie Wagenaar is digitalisering één van de speerpunten in de strategie van TLN. ‘Deze scan is een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven om ze bewuster te maken maar vooral ook om ze op weg te helpen om stappen te zetten naar een datagedreven onderneming. Mooi dat we de scan nu ook landelijk aan bedrijven kunnen aanbieden’, aldus Wagenaar.

Naast LTN en LCB hebben ook Midpoint Brabant en Rewin West-Brabant toegang tot de scan om deze toe te passen in hun eigen regio. De scans worden uitgevoerd in de periode maart tot en met augustus 2024. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Wout van den Heuvel (wvdheuvel@tln.nl) of Bas Holland (holland.b@lcb.nu).