Living Innovation Lab: inzet studenten voor versnelde innovaties Ingram Micro

Living Innovation Lab

Logistics Community Brabant (LCB) en logistiek dienstverlener Ingram Micro gaan structureel studenten inzetten voor onderzoek naar logistieke vraagstukken. Dat gebeurt onder de noemer Living Innovation Lab. Beide partijen willen een doorlopende samenwerking waarin direct gereageerd kan worden op actuele vraagstukken. De oplossingen en innovaties die hieruit voortkomen, worden beschikbaar gesteld aan de markt. De samenwerking tussen LCB en Ingram Micro duurt tenminste drie jaar.

Een dergelijke learning community is een veelgebruikt, effectief middel om ondernemers, onderwijs en onderzoek bij elkaar te brengen. Bedrijven worden hiermee gevoed door frisse ideeën vanuit het onderwijs en studenten doen ervaring op binnen het bedrijfsleven: de theorie vertaald in praktijkervaringen.

Dit is ook de opzet van het Living Innovation Lab van LCB en Ingram Micro. Periodiek worden vraagstukken in de context van Ingram Micro geformuleerd die aansluiten op de behoeften en profielen van studenten. Een mix van studenten, docenten, LCB-professionals, medewerkers van Ingram Micro en overige specialisten buigt zich daarover. Door de structurele samenwerking wordt kennis en ervaring ‘gestapeld’ en overgedragen, zodat daarna een nieuwe groep studenten ermee aan de slag kan.

‘De samenwerking slaat een welkome brug tussen diverse opleidingen en onze organisatie’, laten Bart de Man en Jack Heijkans van Ingram Micro weten. ‘Deze verbinding is cruciaal voor het innovatief doorontwikkelen van onze organisatie, onze medewerkers, onze studenten. En ook voor onze partners, voor wie wij continu de dienstverlening verbeteren en innoveren.’

Basisdoelen

LCB en Ingram Micro formuleerden een aantal basisdoelen die ze gezamenlijk willen nastreven. Het oppakken van en bijdragen aan innovatievraagstukken uit de praktijk bijvoorbeeld. Maar ook kennisontwikkeling, het werven, binden en boeien van talent, en het bevorderen van een open samenwerking tussen partijen. Het versterken van een structurele samenwerking tussen werkveld en kennisinstellingen is eveneens een basisdoel.

‘Het mooie van een Living Innovation Lab-aanpak is dat er gezamenlijk structureel gewerkt wordt aan nieuwe kennis en innovatie die we steeds verder doorstapelen’, zegt Bas Holland van LCB. ‘Ook de mix van een partij als Ingram Micro en de aan LCB verbonden kennisinstellingen is heel relevant. Je krijgt zo een interessante ‘clash’ van allerlei expertises, skills, inzichten en ervaringen. Samen kom je zo echt verder.’

Concrete invulling

Dit voorjaar werken LCB en Ingram Micro aan de concrete invulling van de learning community. Karlijn Lips van LCB koppelt daarbij de juiste hbo- en wo-studenten. Na de zomervakantie kunnen dan de eerste vraagstukken rondom bijvoorbeeld warehouse-inrichting en ‘control room’-sturingsmodellen worden uitgevoerd. Dit alles met als doel de logistieke operatie continu aan te kunnen passen aan de steeds veranderende logistieke omgeving.