De vier stappen naar optimale ketensamenwerking

ketensamenwerking

Samenwerken in de keten, dat is waar we bij Supply Chain Magazine graag over praten. En terecht. De efficiencyvoordelen die bedrijven kunnen behalen door samen te werken met toeleveranciers en klanten zijn vaak een veelvoud van wat bedrijven intern nog kunnen optimaliseren.

Om klanten inzicht te geven in wat ketensamenwerking kan opleveren, organiseren wij regelmatig supply chain games. Spelenderwijs laten we mensen ervaren hoe de voorraad van een bedrijf volledig uit de hand kan lopen als er geen communicatie is of inzicht in de situatie bij ketenpartners.

Lezers van Supply Chain Magazine hoef ik niet te vertellen wat ketensamenwerking oplevert en welke interne uitdagingen er in de keten zijn, dus wil ik het hier hebben over de randvoorwaarden om überhaupt tot ketensamenwerking te komen.

De eerste randvoorwaarde is assortimentsbeheer. Bedrijven die geen regels hebben voor het tijdig in- en uitfaseren van artikelen, hebben vaak de verkeerde artikelen op voorraad liggen. Een ABC-analyse geeft inzicht in welke artikelen een bijdrage leveren aan omzet en marge, en welke artikelen u beter kunt uitfaseren. Ook is het belangrijk qua voorraadbeheer te kunnen differentiëren in ABC-categorie en -fase in de product life cycle.

Betrouwbare masterdata

Een tweede grote hobbel is de aanwezigheid van betrouwbare masterdata. Slaagt u er niet in de juiste cijfers over voorraden, prijzen en levertijden uit uw ERP te halen, dan wordt voorraadbeheer sowieso een lastig verhaal. Het echte venijn zit ’m in de tactics waarover het management een beslissing moet nemen, zoals de vereiste servicegraad, of data die binnen een bedrijf soms niet eens bekend zijn, zoals de voorraadkosten!

De derde uitdaging is het inrichten van parameters in uw voorraadbeheersysteem. Deze moeten een afspiegeling zijn van de voorraadstrategie. Een artikel wel of niet uit voorraad leveren, gewenste servicegraad, bestelperiodes, tactics, minimale bestelhoeveelheden; het zijn parameters die correct moeten worden ingevoerd en onderhouden, wil een planningssysteem goed zijn werk kunnen doen.

Voorraadoptimalisatie

De laatste stap betreft de echte voorraadoptimalisatie. Hoe creëer je een proces dat ervoor zorgt dat het juiste artikel, op het juiste moment, op de juiste plek beschikbaar is? Hiervoor is een betrouwbare forecast van de vraag nodig en een systeem dat op basis van parameters en de juiste masterdata de optimale bestellingen berekent. Maar vergeet ook de mensen niet. Hebben zij wel het juiste kennisniveau?

Pas als u aan bovenstaande vier randvoorwaarden heeft voldaan en daarmee uw interne voorraadproces op orde is, heeft het zin om aan supply chain management te denken.

Stefan Kooijmans, general manager Slimstock

Deze column is eerder gepubliceerd in Supply Chain Magazine 3 – 2018.