De agenda van de supply chain executive raakt steeds voller

supply chain executive

De agenda van de supply chain executive dijt steeds meer uit. Bovendien wordt het gat tussen de prioriteiten en hetgeen er daadwerkelijk geïmplementeerd wordt, nauwelijks gedicht. Dat blijkt uit de derde editie van de IMD Global Supply Chain Survey. Onderzocht werd hoe senior executives hun organisaties beoordelen op 24 belangrijke trends in supply chain management en hoe die trends zich de afgelopen zes jaar hebben ontwikkeld.

Vóór 2020 stonden traditionele onderwerpen, zoals het integreren van supply chain en bedrijfsstrategie, supply chain-segmentatie en het systematisch toepassen van Sales & Operations Planning-processen, bij de meeste bedrijven nog bovenaan de agenda. Ook het belang van digitalisering in de supply chain nam op dat moment in rap tempo toe. Inmiddels manifesteren volgens IMD nieuwe trends als supply chain resilience, cybersecurity en het op peil houden van de pool van talenten in de organisatie zich als aanvullende topprioriteiten voor supply chain executives.

Supply chain executives drukker dan ooit

Daar komt bij dat de deelnemers aan het onderzoek voor de meeste supply chain-trends enorme verschillen melden tussen het relatieve belang ervan en de geboekte vooruitgang in implementatie. Kortom, supply chain executives hebben het drukker dan ooit tevoren en moeten steeds meer ballen in de lucht houden, terwijl ze ondertussen te maken hebben met onderwerpen waarbij het maken van tastbare veranderingen traag verloopt.

Aan het onderzoek werd deelgenomen door zo’n 350 experts van grote internationale bedrijven uit verschillende sectoren. De huidige resultaten – in vergelijking met die uit 2019 en 2016 – maken duidelijk dat maar weinig onderwerpen erg aan belangrijkheid hebben ingeboet. De daling van het relatieve belang van blockchain voor supply chains was het meest uitgesproken in de afgelopen jaren. En hoewel nog steeds belangrijk, nam ook het gewicht van Artificial Intelligence, net als dat van last-mile delivery en microfulfilmentoplossingen, af.

Globalisering van supply chain-footprints

Ondertussen zijn het behoud van de pool van talenten in de supply chain-organisatie, compliance en governance en duurzaamheid van de supply chain gestaag in belang toegenomen. Globalisering van supply chain-footprints blijkt het enige onderwerp waar de geboekte vooruitgang nu het relatieve belang ervan overtreft.

Volgens de respondenten is het track record van de geboekte vooruitgang gemixt: in de afgelopen zes jaar zijn er belangrijke hiaten blijven bestaan in de uitvoering van basiscompetenties als de integratie van supply chain met de bedrijfsstrategie en de toepassing van S&OP in de hele keten. Er is weliswaar vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, big data en real-time datagebruik en Artificial Intelligence, maar de kloof tussen het belang hiervan en de implementatiegraad blijft groot.

Supply chain resilience hoog op de agenda

Vragen over supply chain resilience en cybersecurity werden pas in 2022 aan het onderzoek toegevoegd, maar staan duidelijk bovenaan de agenda van supply chain executives, op respectievelijk een tweede en derde plek. Als het gaat om implementatie van belangrijke supply chain-onderwerpen in 2022, geven respondenten toe dat ze nog werk te doen hebben. Voor meer dan de helft van de prioriteiten in de survey werd de kloof tussen belang en implementatie niet significant kleiner in de periode tussen 2019 en 2022.

Het is een issue dat speelt op drie belangrijke gebieden. De kloof manifesteert zich in de eerste plaats bij de integratie tussen supply chain en bedrijfsstrategie. Daarnaast openbaart deze zich ook bij de digitalisering van leveranciers- en partnerinteracties en de verhoging van de zichtbaarheid en prognosenauwkeurigheid door verbeterde dataverzameling en datamanagementprocessen. Tot slot is de kloof ook te zien bij het opbouwen van een duurzamere supply chain.

Innovatieve technologieën worden mainstream

Volgens de onderzoeksgegevens van IMD is er wat betreft implementatie wel aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het gebruik van Artificial Intelligence en het Internet of Things voor supply chain management, net als bij de digitalisering van de samenwerking met verkooppartners en leveranciers, terwijl het belang van deze onderwerpen in de loop van de tijd is afgenomen of gelijk is gebleven. Dit wijst er volgens IMD op dat innovatieve technologieën meer mainstream worden.

supply chain executive