De Stelling: Blockchain is voorwaarde voor een circulaire supply chain

blockchain

Digitalisering, globalisering, duurzaamheid en een pandemie dwingen bedrijven tot het maken van strategische keuzes ten aanzien van hun prioriteiten. Supply Chain Magazine legde een aantal supply chain-directeuren en -talenten diverse stellingen voor. In een online serie komt er telkens één aan bod. Deze week een stelling over circulaire supply chains en blockchain.

Stelling: Volgens Gartner is 38 procent van de bedrijven in de komende vijf jaar van plan blockchain te gebruiken voor circulaire supply chains. Dit omdat deze technologie een absolute voorwaarde is om het eigendom van schaarse materialen waterdicht te administreren.

Theo Wienholts, Chief Operating Officer bij Rouveen Kaasspecialiteiten:

‘Dit zou heel mooi zijn, maar ik zie dit in mijn netwerk nog niet gebeuren. Voor veel directieleden en Raden van Commissarissen is dit echt een brug te ver. Ik merk dit dagelijks in mijn netwerk.’

Willemijn Potjer, Supply Chain Director bij Schoeller Allibert:

‘Hierover twijfel ik eerlijk gezegd. Blokchain is wellicht een sleutel tot circulariteit, maar data delen is dat vooralsnog niet.’

Hans Willems, VP Global Customer Care & Supply Chain Europe bij Boston Scientific:

blockchain‘Blockchain wordt door Boston Scientific meer en meer gebruikt om data van verschillende bedrijven en toeleveranciers te koppelen en te delen. Het belangrijkste voordeel wordt naar ons idee bewerkstelligd door het feit dat er meer vertrouwen in de keten ontstaat. Vooral bij goederen- en financiële transacties, waarbij de kredietwaardigheid een rol speelt. Blockchain is daardoor een zeer interessante technologie geworden in Latijns-Amerika. Dat blockchain een absolute voorwaarde gaat worden bij het administreren van schaarse materialen kan ik niet bevestigen.’

Edgar Beers, Director BU Sourcing & Supply Chain bij Sitech:

‘Niet alleen het bezit, maar vooral de kwaliteit door de keten heen kan met blockchain worden geborgd. Daar zit een grote kans. Wij gebruiken blockchain al om de kwaliteit van staal van de mijn tot in de procesindustrie te garanderen. Hierdoor is het aantal keuringen en (te vervalsen) documenten veiliggesteld. Ook voor het borgen van iedere stap (productie, gebruik, recycling of upcycling) kan blockchain helpen een nieuw businessmodel mogelijk te maken. Sustainability en een circulaire economie werken alleen dan wanneer het bezit van een product wordt vervangen door het gebruik van een product. Het eigendom blijft bij de producent – en daarmee ook de waarde in de keten – en dus de economische drive om die waarde te behouden of te vergroten.’

Roland van Bussel, Chief Operating Officer bij Moonen Packaging:

blockchain‘Ik geloof dat daar wel toekomst in zit, maar of het binnen vijf jaar gaat gebeuren, weet ik nog niet. In blockchain, het woord zegt het al, moet de gehele keten hiervoor openstaan. En dan komen we weer uit bij het woord vertrouwen, bij transparantie. Big data, AI en IoT zie ik eerder versnellen, alhoewel blockchain absoluut van waarde kan zijn.’

Danny van der Ster, EMEA Logistics & Supply Chain Excellence Director bij Assa Abloy Group:

‘Dit is inderdaad de te verwachten evolutie, alleen zal deze waarschijnlijk langer duren, zeker in sommige meer laagwaardige ketens.’

Pieter-Jelle van Dijk, Director Operations bij Ricoh Europe SCM:

‘Ik zie nog steeds de brede toepasbaarheid voor blockchain niet.’

Wiggert Deelen, Senior Director Global Supply Chain Transformation bij Heineken:

blockchain‘Blokchain is veel gehypet, maar wordt nog steeds nauwelijks toegepast. Als een record eenmaal is aangemaakt, dan is dat voor altijd de waarheid. Maar wie controleert of dat record naar waarheid is opgemaakt? Ik zie toepassingen in contractmanagement om transactionele processen te automatiseren. Voor tracing kan het best een over-the-top oplossing blijken te zijn.’

Raymond van der Putten, Supply Chain Director bij Zuiver:

‘Eens dat het een voorwaarde is. Voor een mkb-bedrijf (tot 100 man) zoals Zuiver is dit nog toekomstmuziek. Wij behoren dus tot de resterende 62 procent.’