Hoe retailers supply chain en blockchain kunnen verbinden

blockchain

Duurzaamheid, vindbaarheid en transparantie: termen die steeds belangrijker worden in onze veranderende samenleving. Mensen worden zich steeds meer bewust van hun aankopen, op het gebied van kleding en elektronica bijvoorbeeld, maar ook in de supermarkt. CEO Leontien Hasselman-Plugge van SIM Supply Chain pleit dan ook voor het vastleggen en visualiseren van goederenketens door middel van blockchain en het creëren van een productpaspoort. 

De afkorting SIM staat voor Supply chain Information Management en kwam voort uit het idee om klanten hun inkoopmacht te laten snappen, meldt Hasselman-Plugge (foto) in een nieuwe podcast van Digital Waves. Vanuit deze gedachte werd een informatiemanagement-platform opgezet om zo de herkomst en omstandigheden van de originele bron van goederen in kaart te brengen.

Paspoort van een product

Voor het creëren van transparantie en vertrouwen is het volgens Hasselman-Plugge nodig dat er in de toekomst een soort paspoort ontstaat van een product. Dat moet duidelijk maken waar het product geweest is en wie ermee in aanraking is gekomen. Momenteel is vaak al wel duidelijk wat de herkomst ervan is en welke stappen doorlopen werden, maar vaak mist volgens haar nog de vertaling naar het tastbaar maken van deze stappen in de keten.

Behalve als middel om meer verbondenheid te krijgen tussen eindgebruiker en leverancier, kan volgens de CEO van SIM Supply Chain op deze manier ook worden bevestigd dat er verantwoordelijkheid wordt genomen voor het productie- en logistieke proces. Hasselman-Plugge: ‘Blockchain zorgt ervoor dat dit wordt gevalideerd en er met zekerheid kan worden gesteld dat het verhaal klopt. Niet als buzzword, maar als validatie.’

Responsible sourcing

Zo ver is het met SIM Supply Chain en de uitrol van het platform op dit moment nog niet. Nu de eerste retailers bredere interesse tonen en responsible sourcing een belangrijker topic wordt, begint het platform mee te bewegen. Feit blijft wel dat de bezorgde burger in de supermarkt verandert in een consument – een consument waarvoor prijs toch een belangrijke factor blijft, aldus Hasselman-Plugge.

Toch is Hasselman-Plugge hoopvol gestemd en ziet ze een toekomst voor zich waarin van een groot deel van de producten die wereldwijd omgaan te zien is door welke handen ze gingen. Ze oppert daarbij ook het idee dat het als eindgebruiker wellicht mogelijk is om te investeren in lokale projecten bij de plaats van herkomst.

Beluister hier de Digital Waves-podcast met Leontien Hasselman-Plugge.