Checklist Integrated Business Planning

Integrated Business Planning

Wie de eerste fases in Sales & Operations Planning (S&OP) achter de rug heeft en eraan toe is om dit naar een hoger niveau te tillen, kan zich verder verdiepen in Integrated Business Planning (IBP). Met dit besluitvormingsproces kunnen bedrijven sturen op het realiseren van (financiële) doelstellingen bij het nemen van beslissingen over demand en supply.

Waar bij S&OP vaak de haalbaarheid van het (lokale) verkoopplan centraal staat, gaat het bij IBP om het realiseren van het optimale plan voor de hele keten en de financiële doelstellingen voor de komende achttien maanden. De toegevoegde waarde van IBP kan per bedrijf verschillen en is afhankelijk van de strategie. Voor het ene bedrijf zit de toegevoegde waarde in het optimaliseren van de bezetting van de fabrieken, bij het andere bedrijf in het realiseren van marktaandeel door het beheerst opschalen van nieuwe producten en diensten. Centraal staat het tijdig en integraal kunnen anticiperen en bijsturen van de keten op ontwikkelingen om de (financiële) doelstellingen, de jaarbegroting in omzet en winst, te realiseren.

Betrokkenheid in de keten

Bij IBP gaat het om integrale besluitvorming. Dit betekent actieve betrokkenheid van Finance, Sales, Product Management en Marketing, Productie, Inkoop en Logistiek. In hoeverre ziet iedereen in het bedrijf het IBP-proces als het leidende platform voor businessplanning en besluitvorming? IBP zal leiden tot een bredere scope in de supply chain. Denk bijvoorbeeld aan het analyseren van de mogelijkheden en beperkingen van kritieke leveranciers, of het valoriseren van grondstoffen op basis van hun verwachte (beperkte) beschikbaarheid en de vraag in verschillende markten.

Download de checklist Integrated Business Planning

Supply Chain Magazine en adviesbureau Involvation hebben een checklist ontwikkeld die u aan de hand van tien vragen inzicht geeft in de toegevoegde waarde en het potentieel van uw IBP-proces.