Checklist genderdiversiteit voor vrouwelijk talent

10 vragen voor vrouwen over het maximaliseren van hun potentieel: een checklist voor de getalenteerde vrouwelijke professional.

Bent u een bescheiden truck, een betrouwbare diesel of een in het oog springende sportwagen?
Beantwoord deze 10 vragen om te zien of u uw carrièremogelijkheden maximaliseert.

Download: Checklist genderdiversiteit voor vrouwelijk talent