Checklist genderdiversiteit voor HR-managers

Checklist genderdiversiteit voor HR-managers

Vrouwelijke talenten ervaren problemen met het maximaliseren van hun potentie binnen het bedrijf waarin ze werken. Eerder publiceerde Supply Chain Media al een checklist voor vrouwelijke talenten om voor henzelf te bekijken of ze wel de juiste dingen doen. Genderdiversiteit is echter een onderwerp waar ook andere partijen dan vrouwen een rol in spelen. Daarom publiceerde Supply Chain Media eerder ook de checklist genderdiversiteit voor leidinggevenden. Deze checklist is bedoeld voor HR-managers.

Proactief

Genderdiversiteit moet vanuit een organisatie zelf komen. Dat vraagt om een proactieve strategie waarin HR actief zoekt naar vrouwelijke talenten, in plaats van af te wachten tot zij bij hen komen. Deze talenten zijn soms moeilijk zichtbaar in de organisatie door de functies en rollen die zij hebben. Gerichte sessies en trajecten zijn nodig om hier inzicht in te krijgen.

Onbewuste beïnvloeding

Een volledig onbevooroordeelde aanpak is eigenlijk niet mogelijk. Onze hersenen verbinden automatisch onze, al dan niet onbewuste, overtuigingen en acties. Zo koppelen mensen bijvoorbeeld een goed uiterlijk aan goed gedrag. In het geval van vrouwen betekent dit dat ze vaak als emotioneler en impulsiever ingeschat worden en minder vaak promotie krijgen. Bewustwording van onze eigen beperkingen hierin is essentieel om eerlijke sollicitatieprocessen op te zetten in een organisatie.

Transparantie

Zelfs in organisaties die beweren eerlijke sollicitatieprocessen en -criteria te hanteren, hebben vrouwelijke werknemers niet het idee dat zij dezelfde mogelijkheden krijgen om te groeien als hun mannelijke collega’s. Een gebrek aan vertrouwen in zichzelf én in de organisatie zorgt ervoor dat ze minder snel geneigd zijn om te solliciteren. Een afwijzing leidt in veel gevallen zelfs tot het nooit meer durven solliciteren op soortgelijke functies. Het is de taak van HR een open discussie te voeren over thema’s als inkomensgelijkheid en aanstellingsbeslissingen om vrouwen zo aan te moedigen op een later tijdstip opnieuw te solliciteren.

Download de checklist genderdiversiteit voor HR-managers

Vul deze checklist in en kijk of uw organisatie al voldoende doet om vrouwelijk talent te ondersteunen.

Alle checklists van Supply Chain Magazine vind je hier.

Download: Checklist Gender Diversity voor de HR-manager