Amsterdam Logistic Cityhub biedt duurzame oplossing voor de hoofdstad

Amsterdam Logistic Cityhub

Met de realisatie van een nieuwe distributiekolos – Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) – wil de hoofdstad een duurzame oplossing creëren voor de groeiende logistieke belasting van de stad en de last mile verzorgen binnen de stadsring. Het circulaire logistiek centrum zal daarvoor ook veelvuldig gebruikmaken van de Amsterdamse grachten. Medio 2021 moet Amsterdam Logistic Cityhub volledig operationeel zijn.

De hoofdstedelijke hub wordt een duurzaam gebouw voor opslag en distributie met 125.000 maan opslagruimte en ruim 10.000 m2 aan kantoorruimte in de Amsterdamse haven. De stad heeft de ambitie om in 2030 de eerste ter wereld te zijn die volledig emissievrij is. Benzine- en dieselauto’s zijn er dan niet meer welkom. Tegelijkertijd is Amsterdam één van de snelst groeiende steden van Nederland. Die groei in combinatie met de emissievrije ambitie zorgt voor een grote logistieke uitdaging.

De nieuwe hub combineert logistiek en duurzaamheid. In het warehouse kunnen de ruimten ook worden ingezet voor palletopslag en value-added-services als verpakken, labelen of sorteren. Distributiestromen van en naar het centrum van Amsterdam worden slim gebundeld. ‘Door bijvoorbeeld pakketten uit de opslag van verschillende gebruikers te combineren en gebundeld te transporteren, zorgen we voor minder transportbewegingen binnen de stadsring van Amsterdam. Bovendien hoeven bedrijven op deze manier geen onnodige voorraden aan te houden en kan de binnenstedelijke opslagruimte worden gebruikt voor andere doeleinden’, aldus Wouter Moll, directeur van ALC.

CO2-uitstoot terugdringen

Het inwonertal van Amsterdam groeit op korte termijn naar 936.000 inwoners. Dit leidt tot overbelaste wegen, meer files in de binnenstad, kades en bruggen die verslechteren en langere levertijden voor zowel inwoners als bedrijven. Om de druk op de binnenstad en de CO2-uitstoot te verminderen alsook de luchtkwaliteit te verbeteren, willen stadsbewoners met het ‘Actieplan Schone Lucht’ een autoluw Amsterdam scheppen. Het nieuwe logistiek centrum moet een duurzame oplossing gaan bieden voor deze uitdagingen: efficiënte last mile-logistiek in Amsterdam, zónder uitstoot van fijnstof of CO2.

Behalve in opslag voorziet Amsterdam Logistic Cityhub ook in elektrisch, duurzaam en emissievrij vervoer van zowel goederen als personen binnen de ring van Amsterdam. Vervoer over water speelt daarbij een belangrijke rol. ALC ontwikkelt hiervoor zelf een overal inzetbare, emissievrije boot. Het vervoer van goederen door de Amsterdamse grachten is een prima alternatief voor het vaak drukke verkeer op de weg.

Ligging aan het Noordzeekanaal

Amsterdam Logistic Cityhub wordt ontwikkeld door Larendael Investments, ligt direct aan het Noordzeekanaal en is makkelijk bereikbaar vanaf de A10 en de S101. Het stadscentrum ligt op 7 minuten varen en de ring Amsterdam bevindt zich op 1 kilometer afstand. ALC wordt ontwikkeld in samenwerking met Port of Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, Rijkswaterstaat en Beelen Next.