Aangescherpte brandstofregels maken zeetransport flink duurder

zeetransport

Nieuwe, aangescherpte regels voor scheepsbrandstof zullen het zeetransport een stuk duurder maken. De regels hebben tot doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. CEO Rolf Habben Jansen van rederij Hapag-Lloyd verwacht dat de gemiddelde vervoersprijs van een container met 5 tot 10 procent zal stijgen, meldt het FD. De kosten zullen uiteindelijk betaald moeten worden door de consument.

De strengere brandstofregels worden met ingang van 2020 actueel. De verplichting om schonere scheepsbrandstoffen te gebruiken, jaagt de rederijen op kosten, omdat de alternatieve brandstoffen stuk voor stuk duurder zijn. Habben Jansen voorspelt in het FD dan ook dat voor een standaardcontainer met een lengte van 20 voet de gemiddelde prijs met 80 tot 90 dollar zal toenemen.

Dat houdt volgens Habben Jansen in dat de kosten bij Hapag-Lloyd jaarlijks met 1 miljard dollar zullen stijgen. Maersk, de grootste containerrederij ter wereld, rekent zelfs op een bedrag van 2 miljard dollar aan extra kosten per jaar. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) becijferde eerder dat de maatregel de containervaart maximaal 30 miljard dollar extra gaat kosten.

Varen op zwavelarme brandstof

Binnen de International Maritime Organization is overeengekomen dat schepen vanaf 2020 alleen nog op zwavelarme brandstof mogen varen. De zware, hoogzwavelige stookolie gaat in de ban. Alleen als rederijen grote filtersystemen – ‘scrubbers’ – installeren, is het gebruik van de zware stookolie nog toegestaan. In alle gevallen kost het de rederijen echter extra geld. Geld dat verrekend zal worden bij de klanten van de rederij.

Of dat in alle gevallen mogelijk is, is nog maar de vraag. Stijgende brandstofkosten komen doorgaans inderdaad voor rekening van de rederijklanten, maar dat is niet het geval bij de kosten van het installeren van scrubbers of de ombouw tot LNG-schip. Ondertussen staan de resultaten van de rederijen sowieso al onder druk doordat de prijs van stookolie enorm is gestegen en ook de huurprijs van schepen flink toenam.

Bron: FD