‘Crisisbeheer in supply chain moet zich richten op personeel, producten en kosten’

CBS-database

Het crisisbeheer van supply chain-directeuren moet zich richten op een drietal belangrijke impactgebieden om verstoring door het coronavirus te beperken: personeel, producten en kosten. Dat meldt onderzoeks- en adviesbureau Gartner in een nieuw rapport. ‘Supply chains zullen na deze gebeurtenis niet meer hetzelfde zijn’, aldus Sarah Watt.

‘Nu Covid-19 zich wereldwijd verspreidt, zien we een grotere verstoring van de supply chain, maar ook veranderingen in de bestedingsgewoonten van de consument’, aldus Watt, senior director-analist bij Gartner. ‘De bevoorrading wordt op drie primaire manieren beïnvloed: beperkte toegang tot werknemers als gevolg van quarantaines, fabriekssluitingen of productievertragingen, en beperkte toegang tot de logistiek om goederen te verplaatsen. De meeste supply chain-organisaties voeren een crisisbeheer waarbij de impact dagelijks, zo niet per uur, wordt beoordeeld’, schetst Watt. Gartner adviseert supply chain-directeuren zich daarbij te focussen op een drietal gebieden: personeel, producten en kosten.

Impactgebied 1: Personeel

Om de impact van Covid-19 te beperken, zijn veel werknemers door lokale overheden of werkgevers geïnstrueerd om thuis te blijven. Werkgevers kwamen ook met beperkende maatregelen rond reizen en bezoek aan het bedrijf. Voor fabrieken resulteerden de maatregelen in het niet produceren en exporteren van goederen naar van hen afhankelijke markten of naar andere fabrieken. Zolang deze situatie voortduurt, zullen de supply chains niet naar behoren functioneren, aldus Gartner.

‘Nu het virus zich wereldwijd uitbreidt, moeten supply chain-directeuren nadenken over hoe ze de gezondheid van de werknemers kunnen beschermen en mensen die ziek zijn kunnen ondersteunen. Duidelijke en consistente communicatie en reisveiligheid is essentieel’, aldus Watt. ‘Met het voortduren van de coronacrisis bestaat ook het risico dat teams voor crisisbeheer vermoeid raken en slechte beslissingen nemen.’

Impactgebied 2: Producten

Covid-19 heeft de potentie het concurrentielandschap te veranderen. Leveranciers lopen het risico marktaandeel te verliezen, omdat klanten naar alternatieven zullen kijken wanneer zij hun producten niet op tijd ontvangen. Wel zullen producten die een hogere mate van merkentrouw genieten, op korte termijn waarschijnlijk minder beïnvloed worden. En naarmate het virus voortschrijdt, zullen consumenten wellicht ook een conservatiever uitgavenpatroon gaan hanteren, gericht op essentiële goederen.

Wanneer ze noodgedwongen compromissen moeten sluiten, dienen supply chain-directeuren volgens Gartner de impact van het coronavirus op de vraag van de klant en de beschikbaarheid van producten te analyseren en voorspellen. Prioriteiten kunnen daarbij gesteld worden op basis van de hoogte van de opbrengst of winstmarge en de grootte van de vraag naar bepaalde producten.

‘Supply chain-organisaties moeten hun plannen voor vraag en aanbod regelmatig opnieuw beoordelen op basis van hoe het virus zich ontwikkelt en het consumentenvertrouwen’, aldus Sarah Watt. Ook schetst zij hoe supply chains te maken kunnen krijgen met een sterke toename van de vraag naar bepaalde producten of met onverwachte gevolgen als paniekaankopen voor essentiële artikelen.

Impactgebied 3: Kosten

De coronacrisis heeft ook diverse financiële gevolgen voor bedrijven, door bijvoorbeeld hogere kosten voor verzending. Meer in het algemeen is er natuurlijk bezorgdheid of bedrijven hun financiële verplichtingen wel na kunnen komen. ‘Zelfs contractueel overeengekomen prijzen en hoeveelheden materiaal zouden wel eens niet meer geldig kunnen zijn’, zegt Watt. Leveranciers zouden zich volgens haar kunnen beroepen op clausules van overmacht, of andere manieren moeten zoeken om extra kosten door te kunnen berekenen in de supply chain.

‘Het is ook een goed idee samen met de juridische afdeling alle leverancierscontracten te analyseren. Wanneer de tijd voor vernieuwing komt, zorg er dan voor dat de organisatie financieel beschermd is tegen soortgelijke situaties in de toekomst. Supply chains zullen na deze gebeurtenis niet meer hetzelfde zijn. Er zal meer aandacht worden besteed aan veerkracht, risicoblootstelling en bedrijfscontinuïteitsplannen’, concludeert Sarah Watt.