Tweetal gratis oplossingen voor truckmonitoring tijdens coronacrisis

truckmonitoring

Supply chain visibility is tijdens de coronacrisis voor alle partijen in de keten van groot belang. Truckmonitoring kan daarbij van grote waarde zijn. Om die reden biedt de Duitse start-up Synfioo zijn OnTime Navigator gedurende drie maanden gratis aan. Ook de Franse scale-up Everysens toont zich solidair door gedurende twee maanden een launch-versie van zijn visibility-platform voor transport kosteloos ter beschikking te stellen.

De transportmanagement-applicatie van Synfioo (foto) maakt het mogelijk uit iedere aangesloten computer voorspellingen op te halen over de verwachte aankomsttijd van vrachtwagens, evenals data over alle bewegingen en verstoringen op de route. Met de gegevens van OnTime Navigator kunnen de betrokkenen zo op adequate wijze reageren op onverwachte ontwikkelingen in het vervoersproces gedurende de coronacrisis.

Leveringszekerheid een belangrijk goed

‘Leveringszekerheid is momenteel een zeer belangrijk goed’, meldt Marian Pufahl, CEO van Synfioo. ‘Alleen wie over de juiste gegevens beschikt wat betreft de positie van vrachtwagens en storingen die in het verschiet liggen, kan de juiste beslissingen nemen voor het verdere verloop van de transporten. Hetzelfde geldt voor voorspellingen rond de aankomsttijd voor grondstoffen en halffabricaten, die een grote invloed hebben op de vraaggerichte inrichting van de productieprocessen.’

Naast ETA-voorspellingen en storings- en bewegingsgegevens biedt OnTime Navigator ook een gedetailleerde kaartweergave waarmee de status quo in real-time kan worden gevisualiseerd. Met deze tool hebben vooral kleine en middelgrote expediteurs die niet over een eigen IT-infrastructuur op dit gebied beschikken, toegang tot alle relevante informatie. De vervoerders kunnen ook betrouwbare gegevens over het transportproces delen met de verladers en de ontvangers van de goederen, zonder ingewikkelde toegangsbarrières.

Geïnteresseerden in deze vorm van truckmonitoring kunnen terecht op de Synfioo-homepage. Klanten die zich vóór 30 april registreren, kunnen de applicatie binnen drie maanden gratis opzeggen.

Transportmanagementoplossing Everysens

Eenzelfde initiatief komt van Everysens, dat gedurende twee maanden gratis een launch-versie van zijn visibility-platform voor transport ter beschikking stelt. De versie bevat een set van real-time functionaliteiten om de inzetbaarheid van vrachtwagens te vereenvoudigen en snel retourtransport mogelijk te maken zonder dat daarvoor processen aangepast hoeven te worden. Dit zorgt ervoor dat de continuïteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd en dat de dienstverlening op een hoog niveau blijft.

Om te profiteren van dit aanbod kan op de website van Everysens eenvoudigweg een formulier worden ingevuld om de activatie te starten.