Supply chain-ecosysteem

mierenhoop

De wereld wordt geteisterd door uitzonderlijke droogte en een enkele, zeer plaatselijke, overstroming. Volgens het European Drought Observatory is het in Europa in 500 jaar niet zo droog geweest als nu. Het huidige klimaat raakt de supply chains momenteel ook heel direct. De extreem lage waterstanden van onder andere de Rijn en de Donau, belangrijke vervoersaders, vormen cruciale bottlenecks voor de aanvoer van grondstoffen en de levering van gereed product. En deze logistieke problemen door droogte en andere klimaatveranderingen zijn niet van tijdelijke aard, maar zullen de komende jaren terugkeren en toenemen.

De laatste paar jaar valt regelmatig in zakelijk verband de term ecosysteem te lezen. Bedrijven krijgen steeds meer te maken met verschillende stakeholders die druk op ze uitoefenen om meer duurzaam te opereren. Ook is er tegenwoordig vaker sprake van supply chain-ecosystemen. De traditionele lineaire supply chains hebben zich ontwikkeld tot complexe netwerken van samenwerkende bedrijven met variërende goederen-, informatie- en geldstromen. Deze supply chain-ecosystemen moeten – net als de natuur – steeds meer circulair worden in het kader van duurzaamheid.

Supply chain-ecosysteem van huishoudproducten

Genoemde zakelijke ecosystemen zijn bovendien enorm complex, wat het lastig maakt om verbeteringen te identificeren en te realiseren. Daarom ging ik zelf aan de slag met de ontwikkeling van een format voor de visualisatie van een supply chain-ecosysteem, in dit geval van huishoudproducten. Formats van andere productgroepen zullen volgen, om zo gesprekken over verduurzaming van supply chain-ecosystemen te vergemakkelijken.

Ondanks de uitdagingen van de klimaatveranderingen biedt de natuur ook geweldige oplossingen. Een recent interview met de supply chain-directeur van The Seaweed Company heeft mijn ogen geopend voor de ongekende mogelijkheden van zeewier voor voedsel, diervoeding, grondveredeling en bouwmaterialen. De ontwikkeling van dit duurzame supply chain-ecosysteem heeft grote positieve impact op niet alleen CO2-uitstoot in de lucht, maar ook op de kwaliteit van het zeewater en de zeedierpopulatie.

Innovatieve oplossingen

Visualisatie van het supply chain-ecosysteem van zeewier kan bijdragen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor de wereldwijde uitdaging om klimaatveranderingen te beperken. Supply Chain Media wil graag aan deze visualisatie en communicatie bijdragen.

Martijn Lofvers, Chief Trendwatcher Supply Chain Media
martijn.lofvers@supplychainmedia.nl