Lezen over start-ups en innovatie

Boekenpagina

Bedrijven zijn volop bezig met innovatie, ook voor de inrichting van hun supply chains. Met een overweldigende hoeveelheid aan technische innovaties de laatste tijd is het lastig kiezen welke toe te passen. Ook zijn start-ups in Europa volop bezig nieuwe apps en platformen te bieden voor slimmere en snellere supply chains. Onderstaande drie boeken bieden meer inzicht; in het hanteren van een start-up-mentaliteit binnen een groot bedrijf, in hoe diverse bedrijven met innovatie omgaan en in wat de route is naar betekenisvol ondernemen.

Door Martijn Lofvers

 

 

Managementboek

Digitalisering in logistiek en industrieDe Startup Methode

Eric Ries is bekend van de bestseller ‘De lean startup’ over een heel nieuwe manier om te innoveren en ondernemen zonder dikke businessplannen en grote budgetten. Hij laat in ‘De startup methode’ zien hoe je de lean start-up-mentaliteit en
-technieken kunt toepassen in iedere organisatie – ook in grote bedrijven. Hij betoogt dat standaardisering, massaproductie, lean-productie en Six Sigma allemaal concepten zijn om mislukkingen te voorkomen door goede voorbereiding, planning en uitvoering. Maar dit staat haaks op de start-up-methode om dingen te proberen met kans op mislukking. Ries beschrijft de praktische uitwerking van zijn methode: hoe zorg je ervoor dat je voortdurende innovatie mogelijk maakt binnen de bestaande organisatiestructuur? Hoe creëer je draagvlak in de rest van het bedrijf? En wat zijn de kansen en risico’s bij het opschalen van zo’n ‘interne start-up’?

‘De startup methode’ (2017), Eric Ries. Uitgeverij Business Contact, 367 blz., €17,50

Oordeel: ***

 

Doe-boek

Intellectueel eigendom van innovaties

The-Innovation-MatrixIn de huidige wereld van veel start-ups en innovaties is het essentieel van wie baanbrekende ideeën zijn en hoe deze zijn te realiseren met benodigde partnerbedrijven. Het boek ‘The Innovation Matrix’ behandelt het onderwerp Intellectual Property (IP) heel pragmatisch met een gezonde, maar niet-vermoeiende juridische basis. De matrix uit de titel bestaat uit de horizontale as met gesloten versus open en de verticale as met beschermen versus openbaren. Met voorbeelden van onder andere IBM, Tesla, Facebook, General Electric en Lego maakt de matrix duidelijk hoe bedrijven verschillend met innovatie omgaan. In de IT toolbox zitten naast de matrix verder een stakeholder mapping en een contract voor designpartners. Het praktische boek is hip en kleurrijk geïllustreerd met schemaatjes, poppetjes en krabbeltjes. Dat zal vooral de millennials aanspreken, maar wellicht de oudere generaties juist afstoten.

 

‘The Innovation Matrix’ (2019), Deepika Jeyakodi en Mirjam Ros. Uitgever: Bis Publishers, 128 blz., €29,90

Oordeel: ***

 

Handboek

Groeien met purpose

De betekenisformuleVeel ondernemers hebben een wereldverbeterend idee waarmee ze impact willen maken. Pieter van Osch heeft met ‘De betekenisformule’ een praktisch boek geschreven met tools en een routekaart voor betekenisvol ondernemen. De aanpak van dit boek is gebaseerd op groeimethodiek Scaling Up, onderdeel van de methode ‘Rockefeller Habits 2.0’ van auteur Verne Harnish. Van Osch haalt allerlei modellen aan, maar schrijft er heel relativerend bij dat alle modellen verkeerd zijn, maar sommige wel bruikbaar. Zo legt hij de planningspiramide voor het nemen van verantwoordelijkheid uit. Als praktijkvoorbeeld beschrijft hij het succes van Fairphone, de Nederlandse producent van smartphones die volledig transparant is over de kostenopbouw van zijn telefoons en de herkomst van de onderdelen. Ook Cash Conversion Cycle komt uitgebreid aan de orde, omdat het vergroten van de cashflow cruciaal is voor opschalen (scaling up). Van Osch geeft antwoorden op vragen als: Wat zijn de succesfactoren van betekenisvol ondernemen? Hoe integreer je dit in je bestaande bedrijf? Waar begin je? Hoe meet je de resultaten en de impact? Hoe vind je evenwicht tussen profit en purpose?

‘De betekenisformule’ (2019), Pieter van Osch. Uitgever: Business Contact, 222 blz., €22,99

Oordeel: ****