Standaardisatie plaveit de weg voor digitalisering van containertransport

digitalisering van containertransport

Met het transport van één container zijn al snel dertig verschillende partijen betrokken die soms wel vijftig vellen papier uitwisselen. Digitalisering scheelt niet alleen een heleboel papier, maar ook miljarden euro’s aan kosten. Tijdens Webinar Wednesday geeft Dave van Diggele van de Digital Container Shipping Association aan wat de voordelen zijn van een digitale Bill of Lading. ‘Voor de meeste partijen is digitalisering een no-brainer.’ 

Door Marcel te Lindert

De Digital Container Shipping Association (DCSA) is in 2019 opgericht door negen van de tien grootste containerrederijen ter wereld. De non-profit organisatie met het hoofdkantoor in Amsterdam ontwikkelt nieuwe standaarden die de digitalisering in containertransport helpen versnellen. DCSA bouwt zelf geen platform, maar maakt het gebruik van dergelijke platformen in de containerindustrie gemakkelijker. ‘Vergelijk het met e-mail. Er zijn verschillende e-mail-platformen zoals Outlook, Gmail en dergelijke. Het staat iedereen vrij om zijn eigen platform te selecteren. De standaarden daarachter maken het mogelijk dat al die platformen met elkaar kunnen samenwerken en e-mails kunnen uitwisselen’, vertelt Van Diggele, program lead shippers bij DCSA.

Digitale Bill of Lading

In de containerindustrie draait alles om de Bill of Lading. Dit document wordt door de containerrederij opgesteld en verstrekt aan de ladingeigenaar op het moment dat diens goederen zijn geladen. De ladingeigenaar moet na aankomst van het containerschip de Bill of Lading overleggen om de goederen te kunnen opeisen. Van Diggele: ‘Ik denk dat iedereen in deze wereld de enorme papierstromen kent die gepaard gaan met het transport van containers. Als we alleen nog maar een elektronische Bill of Lading (eBL) gebruiken, hoeven we heel wat minder bomen te kappen.’

Aansprekender nog dan de milieuvoordelen, zijn de financiële voordelen. McKinsey heeft berekend dat de containerindustrie door gebruik van de eBL administratieve processen kan versnellen en het aantal menselijke fouten verminderen, waardoor 18 miljard dollar wordt vrijgespeeld. Omdat digitalisering leidt tot minder frictie in de keten, groeit bovendien de omzet in de containerindustrie met naar schatting 30 tot 40 miljard dollar. Van Diggele werkt niet alleen samen met containerrederijen, maar ook met financiële instellingen. ‘Ook die zien de financiële voordelen van digitalisering en zijn geïnteresseerd in innovatie.’

Nearshoring

Om de kansen van digitale standaarden te verkennen, hebben Supply Chain Media en DCSA samen een mindmap opgesteld. Allereerst zijn de wereldwijde trends in kaart gebracht. Eén daarvan is nearshoring. ‘We spreken veel productiebedrijven die dichter bij de markt willen produceren’, legt Van Diggele uit. ‘Als je vanuit Zuidoost-Azië een container naar Europa stuurt, duurt het zeker vijf weken voordat de container arriveert en normaliter is de papierstroom in die tijd afgehandeld. Nu bedrijven dichterbij gaan produceren, is die container misschien maar een week onderweg. Dat vraagt om een snellere afhandeling van de papierwinkel en dus om digitalisering.’

De mindmap laat eveneens zien wat de impact van de trends is op de verschillende partijen in de containerindustrie. DCSA spreekt ze allemaal. ‘Allereerst hebben we veel contact met autoriteiten en instellingen die werken aan standaarden. Als er al goede standaarden beschikbaar zijn, hoeven wij die niet opnieuw te ontwikkelen. Daarnaast praten we met ladingeigenaren en expeditiebedrijven die te maken hebben met oplopende kosten en stijgende risico’s. Ook zij hebben behoefte aan standaarden om systemen aan elkaar te koppelen’, stelt Van Diggele.

Vijftig vellen papier

Een andere belangrijke groep belanghebbenden bestaat uit de IT-leveranciers die op dit moment al uiteenlopende technologieën gebruiken om honderdduizenden eBL’s uit te wisselen. ‘Tot slot hebben we te maken met een heleboel andere partijen, zoals havenautoriteiten, douaneautoriteiten en containerterminals. Allemaal hebben zij belang bij standaardisatie en digitalisering.’ De weg daar naartoe kent echter de nodige obstakels. In sommige gevallen zijn voor het transport van een container vijftig vellen met uiteenlopende stempels en handtekeningen nodig. ‘Het gaat niet alleen om de Bill of Lading, maar ook om veel andere documenten die op traditionele wijze worden afgehandeld. Daarbij zijn tot dertig verschillende partijen betrokken. Voor de meeste is digitalisering een no-brainer.’ 

Eén digitale databron

Een document dat vaak al digitaal wordt uitgewisseld, is de Seaway Bill (SWB) oftewel de zeevrachtbrief. ‘Ook de partijen die alleen SWB’s in plaats van BL’s gebruiken, profiteren van standaardisatie. De meeste SWB’s zijn alleen beschikbaar als pdf en worden handmatig verstuurd. Als we deze documenten volledig digitaliseren, creëren we daarmee één digitale databron die alle partijen in de hele keten direct toegang geeft tot de voor hen relevante data’, stelt Van Diggele. ‘We zien dat met name de jongste generatie niet meer met papier wil werken. Jongeren willen digitale standaarden gebruiken en geen documenten meer printen en sorteren. Digitalisering helpt om dat talent voor de sector te behouden.’

Het laatste deel van de mindmap gaat onder meer over de te hanteren standaarden. Nu nog gebruiken bedrijven uiteenlopende EDI-koppelingen. Daarnaast hebben ze koppelingen met de systemen van havens en containerterminals. ‘Er zijn te veel verschillende data-standaarden in omloop, wat het lastig maakt om transparantie te creëren. Dus laten we slim gebruik maken van de beschikbare datastandaarden en standaard API-koppelingen inzetten daar waar nog geen standaarden voorhanden zijn’, aldus Van Diggele.

eBL Declaration

DCSA ontwikkelt standaarden op drie niveaus. Eén team is bezig met standaarden voor een optimale inzet van schepen, terwijl een ander team werkt aan standaarden die het onder andere mogelijk maken om containers real-time te tracken en tracen. Een derde team werkt aan standaarden voor digitale handel voor onder meer het boeken van een container en het aanmaken van eBL’s. ‘Die standaarden maken het gemakkelijker om de systemen van alle betrokken partijen aan elkaar te koppelen, of het nu gaat om ERP-systemen, transportmanagementsystemen of andere systemen.’

Een groot aantal partijen heeft zich inmiddels gecommitteerd aan het streven om de Bill of Lading volledig te digitaliseren. Van Diggele noemt de Future International Trade Alliance en de eBL Declaration die is ondertekend door meer dan tachtig verladers, vervoerders, banken en andere partijen. ‘Zij zijn de koplopers’, stelt Van Diggele. ‘Het begint allemaal met deze digitale Bill of Lading, maar dat is slechts een eerste stap op weg naar volledige digitalisering van de containerindustrie.’