Digitalisering: kopgroep neemt steeds meer afstand

digitaliseren

Veel bedrijven zeggen hun supply chain te digitaliseren, maar zetten hun woorden niet om in daden. Het resultaat is dat ze hun achterstand op de koplopers zien groeien. Tijdens Supply Chain Media’s Webinar Wednesday spoort Mathijs Slangen van Flexport deze achterblijvers aan om actie te ondernemen. ‘Wie niet snel kan schakelen, verliest omzet aan de concurrentie.’ 

Door Marcel te Lindert

Het vervoer van goederen van de ene naar de andere kant van de wereld is allesbehalve makkelijk. Het proces kent veel manuele handelingen die gepaard gaan met fouten en miscommunicatie. Het gevolg is dat veel tijd verloren gaat aan het herstellen van die fouten en blussen van brandjes. Een ander gevolg is dat veel documenten en data niet goed te digitaliseren en te analyseren zijn, waardoor het lastig is om trends te signaleren. Wat ook niet helpt, is dat de communicatie tussen de betrokken partijen vaak te wensen overlaat.

Er zijn dus voldoende redenen om dit hele proces te digitaliseren, maar toch doet niet iedereen dat. ‘Ieder bedrijf zegt dat digitalisering de toekomst heeft, maar er is een verschil tussen wat bedrijven zeggen en daadwerkelijk doen’, meldt Mathijs Slangen. Hij is binnen Flexport, een digitale expediteur uit San Francisco, verantwoordelijk voor de marketing & sales in Europa. ‘Veel bedrijven willen hun supply chain digitaliseren en zijn bereid om daarvoor iets meer te betalen. Maar er zijn ook bedrijven die wel willen digitaliseren, maar vervolgens vinden dat wij 7 procent te duur zijn. Dat zijn de bedrijven die zeggen te digitaliseren, maar uiteindelijk kiezen voor een meer traditionele, goedkopere oplossing.’

Voorsprong op achterblijvers

Slangen spoort deze bedrijven aan alsnog een start te maken met het digitaliseren van hun supply chain. Hij wijst op de koplopers die daar serieus werk van maken en daadwerkelijk investeren. ‘Die brengen daarmee een vliegwiel op gang, dat nu steeds meer snelheid krijgt. Deze koplopers beginnen meer en meer te profiteren van hun inspanningen en nemen daardoor steeds meer afstand van de achterblijvers. Als die niet in actie komen, zullen ze uiteindelijk moeten afhaken.’

Wat de achterblijvers negeren, is het netwerkeffect. Bij het vervoer van goederen van Azië naar Europa zijn talrijke partners betrokken, van expediteurs en vervoerders tot havens en douaneautoriteiten. Wie alleen focust op een deel van het netwerk, laat veel kansen liggen. ‘Uiteindelijk is het zaak het hele netwerk met elkaar te verbinden. Misschien lukt dat niet vanaf dag één, maar dat moet wel het streven zijn’, legt Slangen uit.

Te hard van stapel lopen

Een andere reden is dat veel bedrijven supply chain visibility als een doel in plaats van een middel beschouwen. Ze weten exact waar hun goederen zich bevinden, maar de vraag is wat ze met die wetenschap doen. ‘Je moet weten welke partij actie onderneemt. Wie pakt de telefoon als blijkt dat je goederen in Singapore vaststaan?’, vraagt Slangen zich hardop af. ‘Eveneens een probleem is de kwaliteit van de gebruikte data. Als de juiste data niet voorhanden zijn, worden beslissingen met veel vertraging of zelfs helemaal niet genomen.’

Slangen ziet dat veel bedrijven te hard van stapel lopen. Als ze eenmaal de beslissing hebben genomen om hun supply chain te digitaliseren, stellen ze ellenlange eisen- en wensenlijstjes op die allemaal vanaf dag één moeten zijn gerealiseerd. ‘Vergeet niet dat elk digitaliseringstraject start met een hobbel. Bedrijven moeten hun manuele processen blijven uitvoeren en tegelijkertijd investeren in digitalisering. Daardoor kunnen de kosten in het begin flink oplopen. Bedrijven moeten eerst die hobbel over voordat ze de processen kunnen automatiseren en de data voor hen kunnen laten werken.’

Snel reageren op verstoringen

Juist nu is digitalisering van levensbelang. Veel bedrijven kampen momenteel met een afnemende markt, wat leidt tot een hevige concurrentiestrijd. Wie zijn marktaandeel wil behouden, moet snel reageren op verstoringen in de supply chain. Wie zijn producten niet op tijd in de schappen heeft, verliest omzet aan de concurrentie. ‘Om snel te kunnen schakelen, zijn drie factoren van belang. Allereerst is het zaak om te beschikken over veel data met een hoge kwaliteit en een hoog detailniveau. Alleen dan is het mogelijk om te leren van historische data en trends te signaleren. Daarop is het principe van artificiële intelligentie gebaseerd.’

Daarnaast zijn robuuste processen nodig. Als de beschikbare data aangeven dat het beter is die ene haven te mijden, moet die beslissing daadwerkelijk worden genomen en uitgevoerd. Alle acties moeten bovendien waarneembaar en traceerbaar zijn voor alle betrokkenen, zodat ze weten wat er gaat gebeuren. ‘Dat is hoe je een van begin tot eind geïntegreerde supply chain bouwt.’

Niet alleen digitaliseren, ook automatiseren

Slangen bespreekt tijdens het webinar een aantal bedrijven die flinke stappen vooruit hebben gezet door hun supply chain te digitaliseren. Zoals het healthcare-bedrijf dat geen kostbare tijd meer verliest aan het controleren van de facturen van vervoerders, of het sportmerk dat onder meer de afhandeling van douaneformaliteiten heeft gedigitaliseerd en daarmee veel vertragingen voorkomt. ‘Een van onze klanten is een wereldwijd opererend levensmiddelenbedrijf met veel verschillende ERP-systemen, waardoor het lastig was om visibility te creëren. In plaats van wereldwijd een nieuw ERP-systeem te implementeren, hebben zij ervoor gekozen hun bestaande ERP-systemen via ons platform met elkaar te verbinden.’

Hoe zorg je ervoor dat je net als deze drie bedrijven ook een koploper wordt? Slangen geeft een drieledig antwoord. ‘Zorg allereerst dat je de juiste data hebt. Creëer een digitale representatie van alle fysieke objecten of attributen. Gebruik die data vervolgens om processen niet alleen te digitaliseren, maar ook te automatiseren. En tot slot: denk aan het netwerkeffect. Koppel zoveel mogelijk partijen aan het digitale platform. Dat hoeft niet meteen vanaf het begin, maar moet wel het groeipad zijn. Al deze drie elementen moeten geborgd zijn. Als dat niet het geval is, zal de impact van je digitaliseringstrategie flink tegenvallen.’