S&OE Subway Map: de reis van plan naar transactie

S&OE Subway Map

Sales & Operations Execution (S&OE) staat steeds meer in de belangstelling nu de volatiliteit van de vraag en verstoringen van het aanbod de afgelopen jaren de norm zijn geworden. De soepele uitvoering van de tactische Sales & Operation Planning (S&OP) en Integrated Business Planning (IBP) is niet langer vanzelfsprekend. Snel veranderende omstandigheden vragen om een gestructureerde, maar flexibele aanpak die geen constante interventies van het midden- en/of hoger management vereist. Maar S&OE is complex en wordt over het algemeen onderschat, omdat het op een zeer gedetailleerd planningsniveau speelt. Supply Chain Magazine en Involvation creëerden deze metrokaart om het S&OE-proces tastbaarder te maken door het te visualiseren.

Het S&OP- of IBP-proces van elk bedrijf is uniek, en dat geldt in nog sterkere mate voor S&OE. Dit proces verbindt plannen met transacties, dus talloze elementen moeten aan elkaar worden gekoppeld. Dit maakt het ontwerp nog bedrijfsspecifieker dan het S&OP- of IBP-proces. De randvoorwaarden die voortkomen uit de keuzes die zijn gemaakt in de laatste S&OP- of IBP-cyclus, laten beperkte opties over binnen het S&OE-proces. Wat overblijft, is het zo effectief mogelijk managen van afwijkingen.

Deze metrokaart geeft het S&OE-traject weer van een fictieve organisatie die opereert in een Make-to-Stock-omgeving. De organisatie voert S&OP uit in maandelijkse en S&OE in wekelijkse cycli. Na de S&OP-overdracht (P1) worden de plannen gecontroleerd (P2), aangepast (P3) en herzien (P4) in de Advanced Planning & Scheduling (APS)-zone. Hier wordt continu aan de vraag en het bevoorradingsplan voldaan met transacties (T1, T2, T3, T4) die worden beheerd in de Enterprise Resource Planning (ERP), Warehouse Management System (WMS) en Transportation Management System (TMS)-zones. De plannen worden uiteindelijk omgezet in klant-, productie-, magazijn- en distributieorders.

Download de S&OE Subway Map NL

Vul hieronder je gegevens in en ontvang de volledige Subway Map in je mailbox.

Om deze metrokaart te lezen, begin je bij de S&OP-overdracht (aan de linkerkant) en kijk je waar het je brengt.