Veel bedrijven niet voorbereid op digitale transformatie

Meer dan een derde van de bedrijven is niet voorbereid op digitale transformatie. Dat concludeert IFS, leverancier van enterprise-software, uit de resultaten van zijn Digital Change Survey. Gebrek aan talent én weerstand tegen verandering zijn volgens IFS de belangrijkste obstakels. Het onderzoek naar de volwassenheid van digitale transformatie in de sectoren productie, olie en gas, luchtvaart, bouw en dienstverlening werd uitgevoerd onder 750 beslissers in zestien landen.

Bijna 90 procent van de ondervraagde bedrijven geeft aan te beschikken over ‘voldoende’ financiën voor digitale transformatie. Dat toont aan dat de bereidheid om te investeren groot is en dat bedrijven hun business willen blijven ontwikkelen om concurrerend te blijven en te groeien. IoT, ERP en big data & analytics blijken de belangrijkste gebieden om in te investeren.

‘Hieruit blijkt dat bedrijven het belang inzien van een focus op digitale transformatie’, meldt Antony Bourne, vice president of global industry solutions van IFS. ‘Om een organisatie te transformeren, zijn technologieën als big data en analytics, Enterprise Resource Planning en Internet of Things onmisbaar. Om succesvol te zijn en om concurrentievoordeel te bedingen, moeten bedrijven innovatieve technologieën toepassen en deze combineren met hun relevante branche-expertise. Want juist deze combinatie geeft digitale transformatie betekenis.’

Gebrek aan talent

Toch voelt meer dan een derde van de ondervraagde bedrijven (34%) zich vanwege gebrek aan talent niet voldoende voorbereid op een digitale transformatie. Dit gebrek zit hem met name in de gebieden ‘business intelligence’ (40% noemt dit) en ‘cybersecurity’ (39%). Andere probleemgebieden zijn ‘artificial intelligence en robotics’ (30%), ‘big data & analytics’ (24%) en ‘cloud’ (21%).

Volgens Bourne zijn nieuwe technologieën essentieel voor digitale transformatie, maar zijn voor een succesvolle verandering ook communicatie en de juiste talenten nodig. ‘Het is zorgwekkend dat meer dan een op de drie bedrijven niet voldoende bemand is om digitale transformatie te managen. Deze organisaties moeten nu concrete plannen gaan ontwikkelen als het gaat om het investeren in talent. Zo kunnen zij vaststellen welke rollen essentieel zijn voor succes binnen hun branche. Vervolgens is het belangrijk om zowel nieuw talent te vinden en aan te trekken als om het huidige personeel te trainen.’

Luchtvaartindustrie meest progressief

Op de vraag naar het volwassenheidsniveau van digitale transformatie geeft 31 procent van de respondenten aan dat zijn bedrijf zich – op een schaal van 5 – in het hoogste niveau bevindt. 44 procent van de respondenten in de luchtvaartindustrie geeft aan in staat te zijn te profiteren van digitale transformatie. Dat maakt deze sector de meest progressieve. Een goede tweede is de bouwsector, waarin 39 procent van de respondenten zegt dat zijn bedrijf voldoende voorbereid is op digitale transformatie. Daartegenover staat de olie- en gasbranche, waarin slechts 19 procent van de ondervraagden aangeeft hiervan te profiteren.

De onderzochte sectoren laten aanzienlijke verschillen zien in het niveau van digitale volwassenheid. De succesvolle digitalisering in de luchtvaartindustrie is volgens Bourne te verklaren door de concurrerende aard van deze sector en de snelle ingebruikname van nieuwe technologieën, zoals voorspellend onderhoud en het 3D-printen van nieuwe onderdelen.

Drijfveren voor digitale transformatie

Van de respondenten uit het Digital Change Survey noemt 43 procent ‘efficiëntie van interne processen’ de belangrijkste stimulans voor digitale transformatie. Daarna worden het ‘versnellen van innovatie’ (29%) en ‘groeimogelijkheden in nieuwe markten’ (28%) genoemd als de belangrijkste drijfveren.

Ondanks praktische en technische moeilijkheden van digitale transformatie, is de menselijke kant het belangrijkste obstakel voor verandering: 42 procent noemt ‘weerstand tegen verandering’ het grootste probleem. Daaropvolgend zijn ‘problemen met/zorgen over security’ (39%) en ‘gebrek aan het juiste organisatie- en bestuursmodel’ (38%) de meer concrete problemen die digitale transformatie in de weg staan. Als meest disruptieve technologieën worden achtereenvolgens big data, automation en IoT genoemd.