Samenwerking ACN en BigMile voor CO2-reductie in luchtvracht

ACN

Air Cargo Netherlands (ACN), de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie in Nederland, en softwareleverancier BigMile gaan samenwerken om ACN-leden te ondersteunen bij het verminderen van hun CO2-uitstoot. ‘Het doel is niet alleen bewustwording te creëren, maar ook om gezamenlijk onze leden te mobiliseren voor concrete CO2-reductiemaatregelen’, aldus ACN-directeur Maarten van As.

Het bedrijfsleven staat voor de opgave de komende jaren te verduurzamen. In 2030 moet de CO2-uitstoot al met 30 procent zijn gereduceerd, met als einddoel om per 2050 klimaatneutrale logistieke ketens te hebben. Dit geldt ook voor de luchtvaart, die wereldwijd verantwoordelijk is voor 2 procent van alle CO2-emissies. ‘De luchtvrachtindustrie zal dus ook zijn verantwoordelijkheid moeten nemen en ambitie moeten tonen met betrekking tot het verkleinen van de CO2-footprint’, stelt Van As.

Al in 2018 ondertekende ACN samen met zo’n twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen het actieplan Slim en Duurzaam. Doel is de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 terug te brengen tot het niveau van 2005. ACN wil daarbij een platform bieden waar partijen de kennis die ze opdoen kunnen uitwisselen. Van As: ‘We vinden het belangrijk dat luchtvrachtondernemers toegang hebben tot de juiste informatie en hulp krijgen bij het verduurzamen van hun logistieke processen.’

Samenwerking BigMile

Om leden te helpen hun CO2-uitstoot in de luchtvrachtketen in beeld te krijgen, gaat ACN nu samenwerken met BigMile. Hier hebben in eerste instantie vooral luchtvrachtexpediteurs en -transporteurs profijt van. Zij kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van de CO2-software van BigMile. Dit SaaS-platform voor het calculeren, rapporteren en communiceren van CO2-uitstoot, geeft gebruikers niet alleen inzicht in de emissies van hun eigen vervoerslogistieke activiteiten, maar ook in die van ketenpartners.

‘BigMile biedt gebruikers met een laagdrempelig en toegankelijk calculatie- en rapportageplatform gedetailleerd inzicht om de meest effectieve manieren van CO2-reductie te bepalen. Deze innovatieve aanpak past naadloos bij de duurzaamheidsdoelen van ACN voor de luchtvrachtketen’, licht Van As toe. ‘Dat maakt dat we in BigMile een waardevolle samenwerkingspartner zien, met een tool die waarde toevoegt voor zowel grote ondernemingen als mkb-bedrijven.’

BigMile voor rapportageplicht

‘Veel bedrijven in de luchtvrachtsector worden binnenkort rapportageplichtig of ze zijn het al. Zij kunnen BigMile gebruiken om te voldoen aan die verplichting. Via ons platform kunnen ze gemakkelijk en veilig CO2-data delen in de keten en hierover rapporteren’, meldt Jan Pronk, managing director van BigMile. Daarnaast geven de uitkomsten van de calculaties volgens hem ook inzichten die ze kunnen gebruiken voor het verlagen van de CO2-uitstoot van de first en last mile.