Moonen Packaging: ‘Eén portaal met inzicht in transportgerelateerde CO2-uitstoot’

Moonen Packaging

Moonen Packaging kiest voor BigMile en DeliveryMatch. Met het oog op een duurzame toekomst kijkt de verpakkingsspecialist niet alleen naar de ecologische voetafdruk van de eigen bedrijfsvoering, maar wil ze de CO2-uitstoot in de héle keten verkleinen. ‘We hebben nu één portaal waarop al onze vervoerders zijn aangesloten en dat ons inzicht geeft in onze transportgerelateerde CO2-uitstoot’, aldus Roland van Bussel, Operations Director bij Moonen Packaging.

Sustainability is al jaren een belangrijke drijfveer in alle activiteiten van het in duurzame verpakkingen gespecialiseerde Moonen Packaging uit Weert. ‘Onze doelstelling is niet alleen om koploper te zijn in duurzame verpakkingsoplossingen in Europa, maar ook om eind 2026 tenminste downstream in de keten CO2-neutraal te opereren. Duurzame logistiek speelt daarin een belangrijke rol’, meldt Van Bussel.

Het transport is bij Moonen Packaging gespreid over verschillende vervoerspartners met elk hun eigen specialisme. ‘Visibility wordt steeds belangrijker om CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en zowel downstream als upstream de ketenpartners te beïnvloeden. Waar we uiteindelijk naartoe willen, is dat onze klanten voor hun leveringen straks een afweging kunnen maken die niet alleen is gebaseerd op kosten en levertijd, maar ook op CO2-emissies’, aldus Van Bussel.

CO2-uitstoot berekenen per transportstroom

De samenwerking met DeliveryMatch en BigMile – leverancier van software voor het calculeren en analyseren van transportgerelateerde CO2-uitstoot – levert op verschillende fronten een bijdrage aan een duurzamere logistiek. ‘Met het ketenplatform van DeliveryMatch en de koppeling met BigMile kunnen we voor elke transportstroom tot op zendingsniveau de CO2-uitstoot berekenen. De hoeveelheid CO2-uitstoot per zending wordt vervolgens op de pakbon geprint’, legt Van Bussel uit.

Op strategisch niveau kan Moonen Packaging het grotere geheel zien via de analytics tool. ‘In ons eigen portaal kunnen we over alle vervoerders heen kijken en inzicht krijgen in de CO2-footprint van ons totale transport. Zo kunnen we zien of het voordeliger is om een zending bijvoorbeeld te bundelen en/of naar een bepaalde dag te verzetten. Onze salesmensen gebruiken deze informatie vervolgens om onze klanten continu te motiveren om bewuster bestellingen te doen.’

Kostenbesparing

CEO Roland Slegers van DeliveryMatch vult aan: ‘De data uit DeliveryMatch vormen de basis voor de CO2-emissiecalculatie door BigMile. De combinatie van dataverkeer en sturing met het DeliveryMatch-platform levert Moonen Packaging inzicht in CO2-emissies. Het mooie hiervan is dat CO2-emissieverlaging vaak ook hand in hand gaat met kostenbesparing. Door de keten te monitoren en te sturen, wordt de operatie immers first time right uitgevoerd. Daarnaast kan er gestuurd worden op het gebruik van de logistieke keten tijdens dalmomenten, wat ook bijdraagt aan de verlaging van de uitstoot.’

Over de keuze voor DeliveryMatch en BigMile zegt Van Bussel: ‘We waren al bekend met BigMile vanuit het Lean & Green-programma, waar wij de derde ster hebben behaald en tot de koplopersgroep voor de vierde ster behoren. Met BigMile kunnen er veel soorten analyses en rapportages gemaakt worden. Toen we hoorden dat DeliveryMatch daarmee ging integreren, was de keuze snel gemaakt.’

Centraal bronsysteem

Volgens Jan Pronk, managing director Benelux van BigMile, is de samenwerking een mooi voorbeeld van de manier waarop Moonen Packaging als eindgebruiker op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau in staat wordt gesteld de footprint te reduceren. ‘Dankzij de interactieve analysetool BigMile Carbon Analytics kan Moonen Packaging periodiek haar transportketen analyseren en bijsturen. Daarnaast beschikt ze met de Order-, Transport-, en Shipping Management Software (OTSMS) van DeliveryMatch over een centraal bronsysteem waar alle transportgerelateerde CO2-data zijn vastgelegd.’

Door de integratie van de BigMile Emission API wordt voor alle zendingen de CO2-uitstoot automatisch berekend op operationeel niveau. Dat geldt zowel voor de inkomende als voor de uitgaande transportstromen. ‘Een bijkomstig voordeel is dat de CO2-informatie bijvoorbeeld ook op vrachtdocumenten of facturen kan worden verwerkt. Iets wat in de toekomst onderdeel zal gaan worden van de totale orderflow in de logistiek. De veelzijdigheid van het BigMile SaaS-platform wordt op deze manier maximaal benut’, aldus Pronk.