Recording webinar ‘De strategische waarde van voorraad’

Recording 'Kick-off SCM Directors Club'

Supply Chain Media en Slimstock hebben samen een webinar gehouden over ‘De strategische waarde van voorraad’

De uitdagingen waar supply chain professionals mee te maken hebben zijn divers: van te hoge voorraden tot te weinig goede specialisten. Door schaarste en onzekerheid leggen we relatief hoge voorraden aan. Maar óf de omzet stijgt niet mee, óf het past niet meer in je warehouse, óf Finance is niet blij omdat het werkkapitaal te hoog is. Veel gesprekken achter de kantoormuren gaan over die combinatie van een hoge voorraad bij een afvlakkende omzet en hoge kosten voor het binnenhalen en houden van de juiste mensen.

Het belang van aandacht geven aan de juiste zaken is daarom groter dan ooit. Want soms ben je zo bezig met de waan van de dag dat je vergeet aandacht te besteden aan de strategische voorraadbeslissingen met impact. Besteed je tijd effectief door het maken van een goede ABC-analyse. Denk goed na over hoe vaak je een artikel in behandeling neemt en blijf regelmatig communiceren met vooral Commercie en Inkoop. Iedereen heeft een eigen belang bij voorraad, alleen kan dat belang nogal eens verschillen. Luister mee naar de discussie hierover tussen Jan Kraaijeveld van Slimstock en Martijn Lofvers van Supply Chain Magazine.

De recording van dit webinar is terug te vinden op het YouTube-kanaal van Supply Chain Magazine. De slides van de presentatie zijn hieronder te downloaden.